© 2024 Stingray Studio

Články

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

AUTIZMUS a jeho obete

25.09.2018

apssvsr Blog 0

3391

Tak sme si zvykli, že pod pojmom „marginalizované skupiny občanov“ si označujeme skupinu občanov, ktorá je „na okraji nášho záujmu“.

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

SME PRIPRAVNÍ NEBYŤ PRIPRAVENÍ?

18.09.2018

apssvsr Blog 0

1583

Bohužiaľ treba .docx a fotografie zvlášť…

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Medzinárodná odborná konferencia pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH (ODCH)

15.09.2018

apssvsr Aktuality 0

1495

Bojnice 28. septembra – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR)  a spoločnosti Artspect a Linet v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKS a PA) usporiadali 27. – 28. septembra 2018 v Bojniciach 1. Medzinárodnú odbornú konferenciu pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb s témou: Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21. storočiaDokopy 215 účastníkov konferencie, zväčša verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa zhodli na vyhlásení, v ktorom prijali spoločné závery k trom pálčivým problémom, ktoré trápia v súčasnosti oblasť sociálnych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa.

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Mimoriadna dotácia pre neverejných poskytovateľov nebude

13.09.2018

apssvsr Aktuality 0

1442

„Žiadne zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sa dostalo do ťažkostí nie vlastnou vinou, by nemalo byť zatvorené a žiaden klient by nemal zostať na ulici.“ Deklaroval veľkolepo premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní so zástupcami samospráv a predstaviteľmi Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb dňa 13.9. 2018 na Úrade vlády SR.

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Zabezpečí Fond odkázanosti rovnoprávnosť odkázaných aj zo strany samosprávy?

28.08.2018

apssvsr Aktuality 0

1674

Dňa 28.8. 2018 boli zástupcovia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS v SR), ktorá združuje zväčša neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, prvý krát od jej vzniku v roku 2009  prijatí u premiéra SR!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Spravodlivosť pre odkázaných!

20.08.2018

apssvsr Aktuality 0

1704

Premiér trvá na rovnocennom financovaní sociálnych zariadení aj zo strany samosprávy!

KTO KOHO POTREBUJE?

23.06.2018

apssvsr Blog 0

1680

Poskytovatelia sociálnych služieb štát, alebo štát poskytovateľov? Pôjdem rovno k veci. Položme si my, poskytovatelia sociálnych služieb zásadnú otázku: Potrebuje spoločnosť, samospráva a štát poskytovateľov sociálnych služieb? Alebo potrebujú poskytovatelia sociálnych služieb štát a samosprávu? Kto koho vlastne potrebuje?

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

APSS navštívila už piateho župana

19.06.2018

apssvsr Aktuality 0

1751

Zástupcovia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, Anna Ghannamová, Helena Melková a Kristína Kovács sa dnes stretli s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Luntnerom a pani Denisou Nincovou riaditeľkou odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického kraja, v rámci svojej tzv. spanilej jazdy po slovenských župách ktorej cieľom je zrovnoprávniť financovanie prijímateľov socialnych sluzieb z rozpočtov krajov.

Víťazstvo v bitke nevyhráva vojnu

15.06.2018

apssvsr Blog 0

1669

S veľkými očakávaniami sme ako neverejní a neziskoví poskytovatelia sociálnych služieb vstupovali do roku 2018 a to najmä s ohľadom na novelu Zákona o sociálnych službách, ktorou štát zrovnoprávnil príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na odkázaného občana bez ohľadu, či je u neverejného či verejného poskytovateľa a vo vyšších stupňoch odkázanosti ho zvýšil.

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Návšteva Trenčianskej župy

06.06.2018

apssvsr Aktuality 0

1431

Vedenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR realizuje od začiatku roku tzv. Spanilú jazdu po slovenských župách, kde navštevuje predsedov samosprávnych krajov a vedúcich sociálnych odborov v snahe presvedčiť ich, aby na prijímateľa sociálnej služby u neverejného poskytovateľa vynakladali rovnaké zdroje z peňazí kraja ako na prijímateľa v samosprávnom zariadení.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb