© 2020 Stingray Studio

Konferencie

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

XVII. Odborná konferencia poskytovateľov sociálnych služieb

20.4.2020

148

XVII. Odborná konferencia poskytovateľov sociálnych služieb

XVI. Odborná konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb AKO, S KÝM a ZA ČO zvyšovať kvalitu sociálnych služieb?

16.10.2019

1000

AKO, S KÝM A ZA ČO ZVYŠOVAŤ KVALITU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB?
Bratislava, 16.-17.10.2019

XV. Odborná konferencia: Zavádzame štandardy kvality do praxe

4.4.2019

903

XV. Odborná konferencia: Zavádzame štandardy kvality do praxe

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

I. Medzinárodná odborná konferencia pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH (ODCH)

27.9.2018

531

I. Medzinárodná odborná konferencia pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH (ODCH)

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb