© 2024 Stingray Studio

Sekcie

Sekcia pre ošetrovateľstvo

Sekcia pre poskytovanie výkonu opatrení podľa zákona č. 305/2005

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského

caritas@caritas.sk

Sekcia Krízovej intervencie

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského

caritas@caritas.sk

Sekcia pre pobytové služby

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

predsednicka@apssvsr.sk

Mgr. Juliana Hanzová

Koordinátor Nitrianskeho kraja

julianahanzova@gmail.com

Sekcia pre ambulantné a terénne služby

Daniela Macáková

d.stacionar.21@gmail.com

Ing. Cyril Korpesio

Koordinátor Košického kraja

charita@rimkat.sk

Sekcia ekonomicko-legislatívna

Ing. Tomáš Horváth

Člen revíznej komisie

Ing. Magdaléna Veselská, PhD.

Predsedníčka revíznej komisie

veselska@gmail.com

Alena Mochnáčová, DiS., MBA

mochnacova@osetrovatelskecentrumhe.sk

 

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb