© 2021 Stingray Studio

Sekcie

Sekcia sociálnych služieb v kompetencii VÚC

 

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

predsednicka@apssvsr.sk

 

Sekcia sociálnych služieb v kompetencii Obce

 

Ing. Cyril Korpesio

Koordinátor Košického kraja

charita@rimkat.sk

 

Pobytové služby v kompetencii obce

 

Mgr. Juliana Hanzová

Koordinátor Nitrianskeho kraja

julianahanzova@gmail.com

 

Sekcia sociálnych služieb financovaných ÚPSVR (Sociálno právna ochrana a sociálna kuratela)

 

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského a Žilinského kraja

caritas@caritas.sk

 

Sekcia: Verejní poskytovatelia

 

Mgr. Viera Mrázová

Koordinátor Trenčianskeho kraja

jazmin.mrazova@gmail.com

 

Sekcia pre legislatívu (experti)

 

Ing. Milada Dobrotková

milada.dobrotkova@gmail.com

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb