© 2021 Stingray Studio

Sekcie

Sekcia sociálnych služieb v kompetencii VÚC

 

Mgr. Anna Ghannamová

Predsedníčka

Fedákova 5, 841 02 Bratislava

predsednicka@apssvsr.sk

 

Sekcia sociálnych služieb v kompetencii Obce

 

Ing. Cyril Korpesio

Koordinátor Košického kraja

charita@rimkat.sk

 

Pobytové služby v kompetencii obce

 

Mgr. Juliana Hanzová

Koordinátor Nitrianskeho kraja

julianahanzova@gmail.com

 

Sekcia sociálnych služieb financovaných ÚPSVR (Sociálno právna ochrana a sociálna kuratela)

 

Ing. Pavol Vilček

Koordinátor Prešovského a Žilinského kraja

caritas@caritas.sk

 

Sekcia: Verejní poskytovatelia

 

Mgr. Viera Mrázová

Koordinátor Trenčianskeho kraja

jazmin.mrazova@gmail.com

 

Sekcia pre legislatívu (experti)

 

Ing. Milada Dobrotková

milada.dobrotkova@gmail.com

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb