© 2024 Stingray Studio

Kto sme

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (ďalej len APSS v SR) je profesijné a záujmové združenie, ktoré združuje poskytovateľov sociálnych služieb, odborníkov v sociálnych službách, alebo organizácie zamestnancov v sociálnych službách.

 

Sme nezávislou a apolitickou organizáciou, ktorej cieľom je pomáhať svojim členom pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre prijímateľov a aktívne vstupovať do legislatívneho procesu v snahe prinášať pozitívne zmeny v sociálnej oblasti s cieľom zabezpečiť nielen kvalitu, ale aj efektivitu sociálnych služieb.

 

Presadzujeme spoločné stanoviská a potreby členov pri poskytovaní sociálnych služieb, pri vylepšovaní legislatívy a financovania sociálnych služieb a to smerom nielen k štátu, či samospráve, ale aj smerom k verejnosti.

 

Informačnou, vzdelávacou, študijnou, či expertnou činnosťou organizujeme, či sprostredkovávame pre našich členov rozširovanie legislatívnych, odborných, vedeckých, či praktických poznatkov. A to v snahe neustále zvyšovať profesionalitu, kvalitu a efektivitu nielen voči samotnému prijímateľovi sociálnej služby, ale aj v snahe posunúť celý systém sociálnych služieb na úroveň vyspelých štátov Európy, kde sa individuálny prístup k prijímateľovi snúbi s odbornými postupmi, finančnou efektivitou a udržiavaním sociálneho zmieru.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb