© 2021 Stingray Studio

Kto sme

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (ďalej len APSS v SR) je profesijné a záujmové združenie, ktoré združuje poskytovateľov sociálnych služieb, odborníkov v sociálnych službách, alebo organizácie zamestnancov v sociálnych službách.

 

Sme nezávislou a apolitickou organizáciou, ktorej cieľom je pomáhať svojim členom pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre prijímateľov a aktívne vstupovať do legislatívneho procesu v snahe prinášať pozitívne zmeny v sociálnej oblasti s cieľom zabezpečiť nielen kvalitu, ale aj efektivitu sociálnych služieb.

 

Presadzujeme spoločné stanoviská a potreby členov pri poskytovaní sociálnych služieb, pri vylepšovaní legislatívy a financovania sociálnych služieb a to smerom nielen k štátu, či samospráve, ale aj smerom k verejnosti.

 

Informačnou, vzdelávacou, študijnou, či expertnou činnosťou organizujeme, či sprostredkovávame pre našich členov rozširovanie legislatívnych, odborných, vedeckých, či praktických poznatkov. A to v snahe neustále zvyšovať profesionalitu, kvalitu a efektivitu nielen voči samotnému prijímateľovi sociálnej služby, ale aj v snahe posunúť celý systém sociálnych služieb na úroveň vyspelých štátov Európy, kde sa individuálny prístup k prijímateľovi snúbi s odbornými postupmi, finančnou efektivitou a udržiavaním sociálneho zmieru.

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb