© 2024 Stingray Studio

Sme členmi

E.A.N.

EUROPEAN AGEING NETWORK zastupuje viac ako 10 000 poskytovateľov dlhodobej starostlivosti s viac ako 1 miliónom klientov v takmer 30 európskych krajinách a je tiež prepojený so svetovou asociáciou GLOBAL AGING NETWORK. EUROPEAN AGEING NETWORK vnikol spojením dvoch súčasných európskych združení, každé s históriou troch desaťročí E.D.E. (Európske združenie pre riadiacich pracovníkov a poskytovateľov služieb dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí) a EAHSA (Európske združenie domovov a služieb pre starnutie) vytvorili spoločne EURÓPSKU SIEŤOVÚ SIEŤ (EAN).

Prejsť na web

RÚZ

Republiková únia zamestnávateľov sa od svojho vzniku 30. marca 2004 stala najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy svojich členov a zamestnávateľov na Slovensku. Kvalitnejší život nie je možný bez dostatku pracovných príležitostí a tie prinášajú zamestnávatelia. Štátne orgány by preto určovaním spravodlivých pravidiel hry mali vytvárať také podnikateľské prostredie, v ktorom sa darí podnikaniu. Mali by vytvárať prostredie, ktoré je stabilné a spravodlivé. Sme presvedčení, že takéto prostredie znamená viac príležitostí a viac pracovných miest. Práve preto už 14 rokov aktívne obhajujeme záujmy zamestnávateľov, skvalitňujeme podnikateľské prostredie, chránime rovnosť šancí a spoluvytvárame hospodársku politiku.

Prejsť na web

Social Employers

Federácia európskych sociálnych zamestnávateľov predstavuje hlas zamestnávateľov v oblasti sociálnych služieb na európskej úrovni. Zamestnávatelia sociálnych služieb sú dnes jednými z najväčších tvorcov pracovných miest v Európe, významne prispievajú k európskemu hospodárstvu a tiež zohrávajú kľúčovú úlohu pri implementácii Európskeho piliera sociálnych práv.

Prejsť na web

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb