© 2021 Stingray Studio

Sme členmi

E.A.N.

EUROPEAN AGEING NETWORK zastupuje viac ako 10 000 poskytovateľov dlhodobej starostlivosti s viac ako 1 miliónom klientov v takmer 30 európskych krajinách a je tiež prepojený so svetovou asociáciou GLOBAL AGING NETWORK. EUROPEAN AGEING NETWORK vnikol spojením dvoch súčasných európskych združení, každé s históriou troch desaťročí E.D.E. (Európske združenie pre riadiacich pracovníkov a poskytovateľov služieb dlhodobej starostlivosti pre starších ľudí) a EAHSA (Európske združenie domovov a služieb pre starnutie) vytvorili spoločne EURÓPSKU SIEŤOVÚ SIEŤ (EAN).

Prejsť na web

RÚZ

Republiková únia zamestnávateľov sa od svojho vzniku 30. marca 2004 stala najvýznamnejšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zastupujúcou záujmy svojich členov a zamestnávateľov na Slovensku. Kvalitnejší život nie je možný bez dostatku pracovných príležitostí a tie prinášajú zamestnávatelia. Štátne orgány by preto určovaním spravodlivých pravidiel hry mali vytvárať také podnikateľské prostredie, v ktorom sa darí podnikaniu. Mali by vytvárať prostredie, ktoré je stabilné a spravodlivé. Sme presvedčení, že takéto prostredie znamená viac príležitostí a viac pracovných miest. Práve preto už 14 rokov aktívne obhajujeme záujmy zamestnávateľov, skvalitňujeme podnikateľské prostredie, chránime rovnosť šancí a spoluvytvárame hospodársku politiku.

Prejsť na web

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb