© 2021 Stingray Studio

Informácie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

 

Je profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje:

 

● poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotne formulovali a presadzovali svoje požiadavky, záujmy a predstavy na legislatívu, financovanie a celý systém sociálnych služieb

 

● odborníkov v sociálnych službách, aby profesionálne posúvali poskytovateľov a ich zamestnancov do stále vyššej kvality sociálnych služieb a k spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb

 

● zamestnanecké a iné pridružené organizácie, pôsobiace v sociálnych službách v snahe udržať komplexný pohľad na potreby a záujmy jednotlivých aktérov v sociálnych službách v snahe udržať sociálny zmier a neustále zvyšovanie kvality

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je apolitická a nezávislá organizácia, ktorá:

 

● otvorene a profesionálne poukazuje na nedostatky v legislatíve, financovaní i v aplikačnej praxi v sociálnych službách v snahe priniesť efektívne a fungujúce riešenia, ktoré vždy musia smerovať k dodržiavaniu záujmov a práv zúčastnených : teda prijímateľa, zamestnanca i zamestnávateľa.

 

● vyhľadáva príklady dobrej praxe, v snahe vytvárať inšpirujúce podnety pre svojich členov na zvyšovanie kvality a efektivity

 

● presadzuje globálny pohľad na sociálny systém v SR, ktorý je nutné pripraviť na radikálny vzostup odkázaných seniorov

Najnovšie články

Actimel od spoločnosti Danone

29.03.2021

0

77

Spolupráca medzi našou Asociáciou a spoločnosťou Danone pokračuje druhým kolom rozdávania Actimelu.

Webinár: Vakcinácia a postcovidová starostlivosť o klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb

26.03.2021

0

85

Prvý „Webinár“ APSS v SR pod názvom: Vakcinácia a postcovidová starostlivosť o klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb usporiadaný našou Asociáciou a pod záštitou generálneho partnera APSSvSR na rok 2021 spoločnosti Depend mal veľký úspech.

Týranie seniorov

23.03.2021

0

66

Týranie seniorov a celkovo zverených osôb je neprijateľné, nech sa deje kdekoľvek. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb odsudzuje takéto konanie a jej členom nie je žiaden poskytovateľ, ktorý by takto hrubo prekračoval hranice práv prijímateľov sociálnych služieb.

Všetky články

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb