© 2023 Stingray Studio

Informácie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

 

Je profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje:

 

● poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotne formulovali a presadzovali svoje požiadavky, záujmy a predstavy na legislatívu, financovanie a celý systém sociálnych služieb

 

● odborníkov v sociálnych službách, aby profesionálne posúvali poskytovateľov a ich zamestnancov do stále vyššej kvality sociálnych služieb a k spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb

 

● zamestnanecké a iné pridružené organizácie, pôsobiace v sociálnych službách v snahe udržať komplexný pohľad na potreby a záujmy jednotlivých aktérov v sociálnych službách v snahe udržať sociálny zmier a neustále zvyšovanie kvality

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je apolitická a nezávislá organizácia, ktorá:

 

● otvorene a profesionálne poukazuje na nedostatky v legislatíve, financovaní i v aplikačnej praxi v sociálnych službách v snahe priniesť efektívne a fungujúce riešenia, ktoré vždy musia smerovať k dodržiavaniu záujmov a práv zúčastnených : teda prijímateľa, zamestnanca i zamestnávateľa.

 

● vyhľadáva príklady dobrej praxe, v snahe vytvárať inšpirujúce podnety pre svojich členov na zvyšovanie kvality a efektivity

 

● presadzuje globálny pohľad na sociálny systém v SR, ktorý je nutné pripraviť na radikálny vzostup odkázaných seniorov

Najnovšie články

XXIII. Odborná konferencia APSS v SR v obrázkoch

29.11.2023

0

54

Ešte zopár momentiek z veľmi úspešnej XXIII. Odbornej konferencie APSS v SR vo Vyhniach. Viac sa už dočítate v decembrovom čísle Šance.

Rok činnosti Inšpekcie v sociálnych veciach

08.11.2023

0

184

Dňa 7. novembra 2023 zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR konferenciu s názvom „Rok činnosti Inšpekcie v sociálnych veciach“, na ktorej informovalo pozvaných hostí (medzi ktorými boli aj zástupcovia APSSvSR) o svojich aktivitách aj filozofickom nastavení.

Dobré Srdce 2023 – Výnimočný počin

18.10.2023

0

175

Dobré Srdce 2023 – Výnimočný počin

Všetky články

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb