© 2024 Stingray Studio

Informácie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

 

Je profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje:

 

● poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotne formulovali a presadzovali svoje požiadavky, záujmy a predstavy na legislatívu, financovanie a celý systém sociálnych služieb

 

● odborníkov v sociálnych službách, aby profesionálne posúvali poskytovateľov a ich zamestnancov do stále vyššej kvality sociálnych služieb a k spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb

 

● zamestnanecké a iné pridružené organizácie, pôsobiace v sociálnych službách v snahe udržať komplexný pohľad na potreby a záujmy jednotlivých aktérov v sociálnych službách v snahe udržať sociálny zmier a neustále zvyšovanie kvality

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je apolitická a nezávislá organizácia, ktorá:

 

● otvorene a profesionálne poukazuje na nedostatky v legislatíve, financovaní i v aplikačnej praxi v sociálnych službách v snahe priniesť efektívne a fungujúce riešenia, ktoré vždy musia smerovať k dodržiavaniu záujmov a práv zúčastnených : teda prijímateľa, zamestnanca i zamestnávateľa.

 

● vyhľadáva príklady dobrej praxe, v snahe vytvárať inšpirujúce podnety pre svojich členov na zvyšovanie kvality a efektivity

 

● presadzuje globálny pohľad na sociálny systém v SR, ktorý je nutné pripraviť na radikálny vzostup odkázaných seniorov

Najnovšie články

Ako ustáť finančnú kontrolu?

04.06.2024

0

251

„Chcem poďakovať vládam, ktoré tu boli od účinnosti Zákona 448/2008 Z. z. za to, že po 23-rokoch v sociálnych službách nevidím zmysel svojho pôsobenia v tejto sfére“, toto bola jedna z reakcií na včerajšom workshope APSS v SR „Ako ustáť finančnú kontrolu“,

Výsledok valného zhromaždenie 29.5.2024

29.05.2024

0

203

Dnes sme mali Valné zhromaždenie, ktoré zhodnotilo činnosť asociácie jednohlasne na výbornú a schválilo priority asociácie na tento rok a naformulovalo a odsúhlasilo aj naše požiadavky na reformu. Práve o tých chceme hovoriť aj s inými organizáciami v sektore a inými zainteresovanými, aby reforma financovania sociálnych služieb bola prijateľná pre všetky zúčastnené strany, lebo len vtedy bude užitočná pre občana, ktorý je na sociálne služby odkázaný. 

Plán aktivít APSS v SR do konca roka 2024

06.05.2024

0

590

Rezervujte si čas na webináre, worskhop, konferencie a Dobré Srdce na tento rok. Prihlasovanie sa na jednotlivé akcie je k dispozícii priebežne.

Všetky články

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb