© 2024 Stingray Studio

Informácie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

 

Je profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje:

 

● poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotne formulovali a presadzovali svoje požiadavky, záujmy a predstavy na legislatívu, financovanie a celý systém sociálnych služieb

 

● odborníkov v sociálnych službách, aby profesionálne posúvali poskytovateľov a ich zamestnancov do stále vyššej kvality sociálnych služieb a k spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb

 

● zamestnanecké a iné pridružené organizácie, pôsobiace v sociálnych službách v snahe udržať komplexný pohľad na potreby a záujmy jednotlivých aktérov v sociálnych službách v snahe udržať sociálny zmier a neustále zvyšovanie kvality

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je apolitická a nezávislá organizácia, ktorá:

 

● otvorene a profesionálne poukazuje na nedostatky v legislatíve, financovaní i v aplikačnej praxi v sociálnych službách v snahe priniesť efektívne a fungujúce riešenia, ktoré vždy musia smerovať k dodržiavaniu záujmov a práv zúčastnených : teda prijímateľa, zamestnanca i zamestnávateľa.

 

● vyhľadáva príklady dobrej praxe, v snahe vytvárať inšpirujúce podnety pre svojich členov na zvyšovanie kvality a efektivity

 

● presadzuje globálny pohľad na sociálny systém v SR, ktorý je nutné pripraviť na radikálny vzostup odkázaných seniorov

Najnovšie články

Vyhlásenie APSS v SR k snahe ZMOS diskriminovať 37 percent odkázaných občanov

04.04.2024

0

80

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je znepokojená snahou ZMOS-u diskriminovať 37 % odkázaných občanov, ktorým poskytujú sociálne služby neverejní poskytovatelia. Zásadne nesúhlasíme s ich návrhom zrušiť povinnosť obcí a miest priplácať odkázanému občanovi umiestnenému u neverejného poskytovateľa finančný príspevok na prevádzku, tzv. FPP.

PROGRAM XXIV. ODBORNEJ MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE APSS V SR !!!!!

09.02.2024

0

527

PROGRAM XXIV. ODBORNEJ MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE APSS V SR !!!!!

Pomoc MPSVR s cenami energií

18.01.2024

0

387

Konečne sa podarilo vyriešiť problém, na ktorý sme márne upozorňovali dve predchádzajúce vlády – ktoré zabudli riešiť v súvislosti s pomocou po vzniku energetickej krízy tie zariadenia sociálnych služieb, ktoré boli napojené na teplárne a nemali tak dodnes zastropované ceny. Na rozdiel od tých zariadení, ktoré mali zmluvy s priamymi dodávateľmi plynu a elektriny, žiaľ až doteraz platili za teplo o 300 percent viac ako pred krízou. Ďakujeme ministrovi Erikovi Tomášovi a ministerke Denise Sakovej, že to promtne vyriešili za mesiac od našej požiadavky po zmene vlády.

Všetky články

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb