© 2021 Stingray Studio

Informácie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR

 

Je profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje:

 

● poskytovateľov sociálnych služieb, aby jednotne formulovali a presadzovali svoje požiadavky, záujmy a predstavy na legislatívu, financovanie a celý systém sociálnych služieb

 

● odborníkov v sociálnych službách, aby profesionálne posúvali poskytovateľov a ich zamestnancov do stále vyššej kvality sociálnych služieb a k spokojnosti prijímateľov sociálnych služieb

 

● zamestnanecké a iné pridružené organizácie, pôsobiace v sociálnych službách v snahe udržať komplexný pohľad na potreby a záujmy jednotlivých aktérov v sociálnych službách v snahe udržať sociálny zmier a neustále zvyšovanie kvality

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je apolitická a nezávislá organizácia, ktorá:

 

● otvorene a profesionálne poukazuje na nedostatky v legislatíve, financovaní i v aplikačnej praxi v sociálnych službách v snahe priniesť efektívne a fungujúce riešenia, ktoré vždy musia smerovať k dodržiavaniu záujmov a práv zúčastnených : teda prijímateľa, zamestnanca i zamestnávateľa.

 

● vyhľadáva príklady dobrej praxe, v snahe vytvárať inšpirujúce podnety pre svojich členov na zvyšovanie kvality a efektivity

 

● presadzuje globálny pohľad na sociálny systém v SR, ktorý je nutné pripraviť na radikálny vzostup odkázaných seniorov

Najnovšie články

Dobré srdce 2021 – Sestra

25.10.2021

0

24

Sú nenahraditeľné, je ich málo a táto spoločnosť si ich prácu dostatočne neváži, kým ich nepotrebuje. Chýbajú nielen v nemocničnom ale aj sociálnom sektore. Druhým z dôležitých pilierov sú naše sestry. Denno-denne sa starajú o zdravotný stav klientov

Dobré srdce 2021 – Opatrovateľ

20.10.2021

0

148

Opatrovatelia sú pilierom celého sociálneho systému a bez nich by dlhodobá starostlivosť nefungovala. Víťazstvo v tejto kategórii si odniesol bývalý baník Pavel Kalina.

Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE 2021

14.10.2021

0

78

Presne pred 6-timi mesiacmi, 14. apríla 2021, sme započali proces hľadania Hrdinov v sociálnej oblasti úvodnou tlačovkou. Dnes večer sa 2. ročník oficiálne končí. RTVS na Dvojke o 20:35 odvysiela Galavečer – Dobré srdce 2021 – Národná cena starostlivosti.

Všetky články

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb