© 2024 Stingray Studio

04.06.2024

apssvsr Aktuality 0

252

„Chcem poďakovať vládam, ktoré tu boli od účinnosti Zákona 448/2008 Z. z. za to, že po 23-rokoch v sociálnych službách nevidím zmysel svojho pôsobenia v tejto sfére“, toto bola jedna z reakcií na včerajšom workshope APSS v SR „Ako ustáť finančnú kontrolu“, ktorý sme na základe skúseností niektorých poskytovateľov s kontrolou MPSVR SR „na mieste“ pripravili pre 250 účastníkov. Frustrácia, hnev a sklamanie sa dala v sále krájať keď počuli, čomu čelili a čelia kolegovia, ktorí kontroly tohto druhu absolvovali, alebo ich práve majú. Na druhej strane boli vďační, že sa dozvedeli o tom, čomu sa majú vyhnúť, čo musia vo svojej činnosti a v dokumentácii zmeniť, alebo opraviť, aby sa vyhli pochybeniam. Faktom ale je, že niektoré kontroly nie sú fér, zrejme by stanoviská kontrolórov neobstáli ani na súde a preto APSS v SR vyvolá rokovanie s MPSVR a s SK8, aby sme sa otvorene a v konštruktívnej atmosfére porozprávali ako ďalej. Čo môžeme my, poskytovatelia zlepšiť, aby sme nerobili chyby a čo môže urobiť rezort, SK8 a prípadne Inšpekcia v sociálnych veciach, aby kontroly boli férové, objektívne a nie likvidačné. Ďakujeme prednášateľom za skvelý prínos a rady. Konkrétne: právnikovi JUDR. Jurajovi Gajdošíkovi, Mgr. Viere Filipovej z MPSVR SR a kontrolórom z NSK Ing.,Mgr. Beate Magovej a JUDr, Ing. Petrovi Kováčovi.

 

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb