© 2024 Stingray Studio

20.08.2018

apssvsr Aktuality 0

1638

 

Premiér trvá na rovnocennom financovaní sociálnych zariadení aj zo strany samosprávy!

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR), sa ako člen Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), zúčastnila na Úrade vlády SR rokovania tripartity, kde pod hlavičkou RÚZ prezentovala jej predsedníčka Anna Ghannamová zásadné pripomienky k poslaneckej novele Zákona o sociálnych službách. Pripomienky, ktoré sa snažia napraviť to, že obce a mestá ignorujú od januára tohto roku odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov a odmietajú platiť finančný príspevok na svojich vlastných odkázaných občanov.

 

Konkrétne ide o tieto zásadné pripomienky:

 

1. jednoznačne uzákoniť povinnosť miest a obcí hradiť finančný príspevok pre odkázaného občana neverejnému poskytovateľovi, ktorého si občan vybral, a to od dňa poskytovania služby

 

2. zvýšiť príspevok, vyplácaný z MPSVR SR, nad rámec vládou schváleného nariadenia. Tak, aby príspevok vykryl všetky zákonné zvýšenia za daný rok, a nie predchádzajúci, a aby sa dal použiť nielen na mzdy, ale aj na prevádzku

 

3. zrušiť zo zákona podmienku vyplatenia príspevku z MPSVR SR iba ak bude poskytovateľ sociálnych služieb v komunitnom pláne obce, či mesta, alebo v koncepcii rozvoja sociálnych služieb. Táto podmienka je v rozpore s právom občana na výber poskytovateľa. Poskytovateľa si vyberá občan a nie poslanci samosprávy.

 

Spolu s predstaviteľmi spriatelených organizácií, s ktorými je asociácia v Platforme za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, oslovili jej zástupcovia na Úrade vlády SR aj samotného premiéra a požiadali ho o osobné stretnutie a o pomoc. Oboje prisľúbil.

 

Zároveň vyjadril zásadný postoj, keď povedal, že je za to, aby odkázaní občania boli zrovnoprávnení finančne nielen z úrovne štátu, ale aj z úrovne miest a obcí. Teda, aby dostávali rovnocenné financie bez ohľadu na to, či sú umiestnení u verejného, alebo neverejného poskytovateľa.

 

 

ĎAKUJEME, pán premiér.                                         
Spravodlivosť pre odkázaných!

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb