© 2021 Stingray Studio

20.08.2018

apssvsr Aktuality 0

614

 

Premiér trvá na rovnocennom financovaní sociálnych zariadení aj zo strany samosprávy!

 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR), sa ako člen Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), zúčastnila na Úrade vlády SR rokovania tripartity, kde pod hlavičkou RÚZ prezentovala jej predsedníčka Anna Ghannamová zásadné pripomienky k poslaneckej novele Zákona o sociálnych službách. Pripomienky, ktoré sa snažia napraviť to, že obce a mestá ignorujú od januára tohto roku odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov a odmietajú platiť finančný príspevok na svojich vlastných odkázaných občanov.

 

Konkrétne ide o tieto zásadné pripomienky:

 

1. jednoznačne uzákoniť povinnosť miest a obcí hradiť finančný príspevok pre odkázaného občana neverejnému poskytovateľovi, ktorého si občan vybral, a to od dňa poskytovania služby

 

2. zvýšiť príspevok, vyplácaný z MPSVR SR, nad rámec vládou schváleného nariadenia. Tak, aby príspevok vykryl všetky zákonné zvýšenia za daný rok, a nie predchádzajúci, a aby sa dal použiť nielen na mzdy, ale aj na prevádzku

 

3. zrušiť zo zákona podmienku vyplatenia príspevku z MPSVR SR iba ak bude poskytovateľ sociálnych služieb v komunitnom pláne obce, či mesta, alebo v koncepcii rozvoja sociálnych služieb. Táto podmienka je v rozpore s právom občana na výber poskytovateľa. Poskytovateľa si vyberá občan a nie poslanci samosprávy.

 

Spolu s predstaviteľmi spriatelených organizácií, s ktorými je asociácia v Platforme za spravodlivé financovanie sociálnych služieb, oslovili jej zástupcovia na Úrade vlády SR aj samotného premiéra a požiadali ho o osobné stretnutie a o pomoc. Oboje prisľúbil.

 

Zároveň vyjadril zásadný postoj, keď povedal, že je za to, aby odkázaní občania boli zrovnoprávnení finančne nielen z úrovne štátu, ale aj z úrovne miest a obcí. Teda, aby dostávali rovnocenné financie bez ohľadu na to, či sú umiestnení u verejného, alebo neverejného poskytovateľa.

 

 

ĎAKUJEME, pán premiér.                                         
Spravodlivosť pre odkázaných!

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb