© 2024 Stingray Studio

Výhody členstva

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je rešpektovanou a uznávanou profesijnou organizáciou v sociálnej oblasti. Cez svojich predstaviteľov je zastúpená v pracovnej skupine na zmenu legislatívy pri MPSVR SR, v poradnom orgáne na vyjednávanie zvyšovania príspevkov na sociálnu službu pri MF SR, v Rade vlády pre seniorov, V Rade vlády pre MNO, členom Republikovej únie zamestnávateľských zväzov SR ako aj členom medzinárodných organizácií European Ageing Network a Socialemployers.

 

Každý člen asociácie má možnosť:
– iniciovať a formovať zmeny v legislatíve v sociálnej oblasti
– príležitosť podieľať sa na formovaní hospodárskej a sociálnej politiky
– tlmočiť svoj a aj kolektívny odborný postoj poskytovateľov k súčasnému stavu legislatívy a financovaniu v sociálnych službách, ako i k iným aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy a praxe sociálnych služieb

 

Každý člen asociácie má právo:
– na kolektívne a teda účinnejšie presadzovanie svojich potrieb a požiadaviek smerom k štátu, samospráve i verejnosti
– vďaka sieťovaniu poskytovateľov k vzájomnej výmene dobrých skúseností v poskytovaní sociálnych služieb a to nielen v SR, ale aj v zahraničí
– dostávať od vedenia asociácie aktuálne informácie, potrebné pre riadenie služieb, či informácie o zmene zákonov a nových povinnostiach poskytovateľov
– dostávať podporu vo forme konzultácií a v sprostredkovaní odborného poradenstva
– využívať finančne výhodnejšie ponuky na vzdelávanie a rozvoj

 

Pre rok 2022 APSS v SR ponúka svojim členom:
1. Výrazné zľavy na konferencie, ktoré organizuje, alebo spoluorganizuje APSS v SR
2. 50 %-tnú zľavu na Brožúrku: Štandardy kvality sociálnych služieb očami prijímateľa (vydanie september 2018)
3. 50 %-tnú zľavu na inzerovanie v časopise ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby
4. 30 %-tnú zľavu na využívanie inzercie na webe APSS v SR
5. 100 %-tnú zľavu na dodanie 1 kusa časopisu ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby (4 čísla v roku)
6. Zľava za audit Generálka hodnotenia štandardov kvality sociálnych služieb
7. Možnosť zabezpečiť svojim zamestnancom profesijný a odborný rast cez školenia, semináre, webináre a konferencie, ktoré asociácia sprostredkováva
8. Zľava na služby, či produkty vybraných spoločností, ktoré spolupracujú s APSS v SR v aktuálnom roku

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb