© 2020 Stingray Studio

Výhody členstva

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je rešpektovanou a uznávanou profesijnou organizáciou v sociálnej oblasti. Cez svojich predstaviteľov je zastúpená v pracovnej skupine na zmenu legislatívy pri MPSVR SR, v poradnom orgáne na vyjednávanie zvyšovania príspevkov na sociálnu službu pri MF SR, v Rade vlády pre seniorov, V Rade vlády pre MNO a najnovšie je aj členom Republikovej únie zamestnávateľských zväzov SR.

 

Každý člen asociácie má možnosť:
– iniciovať a formovať zmeny v legislatíve v sociálnej oblasti
– príležitosť podieľať sa na formovaní hospodárskej a sociálnej politiky
– tlmočiť svoj a aj kolektívny odborný postoj poskytoveľov k súčasnému stavu legislatívy a financovaniu v sociálnych službách

 

Každý člen asociácie má právo:
– na kolektívne a teda účinnejšie presadzovanie svojich potrieb a požiadaviek smerom k štátu, samospráve i verejnosti
– vďaka sieťovaniu poskytovateľov k vzájomnej výmene dobrých skúseností v poskytovaní sociálnych služieb a to nielen v SR, ale aj v zahraničí
– dostávať od vedenia asociácie aktuálne informácie, potrebné pre riadenie služieb, či informácie o zmene zákonov a nových povinnosiach posktytovateľov
– dostávať podporu vo forme konzultácií a v sprostredkovaní odborného poradenstva
– využívať finančne výhodnejšie ponuky na vzdelávanie a rozvoj

 

Pre rok 2019 APSS v SR ponúka svojim členom:
1. Výrazné zľavy na konferencie, ktoré organizuje, alebo spoluorganizuje APSS v SR
2. 20 %-tnú zľavu na audit ochrany osobných údajov poskytovateľa sociálnych služieb od spoločnosti DATAFY
3. Výnimočnú 32 %-tnú zľavu na unikátne školenia od neziskovej organizácie MEMORY. Táto ponuka trvá jedine do konca roka 2019.
4. 100 %-tnú zľavu na Brožúrku: Štandardy kvality sociálnych služieb očami prijímateľa (vydanie september 2018)
5. 50 %-tnú zľavu na inzerovanie v časopise ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby
6. 30 %-tnú zľavu na využívanie inzercie na novom webe APSS v SR
7. 100 %-tnú zľavu na dodanie 1 kusa časopisu ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby (4 čísla v roku 2019)
8. Zľava za audit Generálka hodnotenia štandardov kvality sociálnych služieb (od spustenia produktu)
9. Možnosť zabezpečiť svojim zamestnancom profesijný a odborný rast cez školenia, semináre a konferencie, ktoré asociácia sprostredkováva
10. Zľava na služby, či produkty vybraných spoločností, ktoré spolupracujú s APSS v SR

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb