© 2021 Stingray Studio

Výhody členstva

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je rešpektovanou a uznávanou profesijnou organizáciou v sociálnej oblasti. Cez svojich predstaviteľov je zastúpená v pracovnej skupine na zmenu legislatívy pri MPSVR SR, v poradnom orgáne na vyjednávanie zvyšovania príspevkov na sociálnu službu pri MF SR, v Rade vlády pre seniorov, V Rade vlády pre MNO, členom Republikovej únie zamestnávateľských zväzov SR ako aj členom medzinárodných organizácií European Ageing Network a Socialemployers.

 

Každý člen asociácie má možnosť:
– iniciovať a formovať zmeny v legislatíve v sociálnej oblasti
– príležitosť podieľať sa na formovaní hospodárskej a sociálnej politiky
– tlmočiť svoj a aj kolektívny odborný postoj poskytovateľov k súčasnému stavu legislatívy a financovaniu v sociálnych službách, ako i k iným aktuálnym otázkam v oblasti legislatívy a praxe sociálnych služieb

 

Každý člen asociácie má právo:
– na kolektívne a teda účinnejšie presadzovanie svojich potrieb a požiadaviek smerom k štátu, samospráve i verejnosti
– vďaka sieťovaniu poskytovateľov k vzájomnej výmene dobrých skúseností v poskytovaní sociálnych služieb a to nielen v SR, ale aj v zahraničí
– dostávať od vedenia asociácie aktuálne informácie, potrebné pre riadenie služieb, či informácie o zmene zákonov a nových povinnostiach poskytovateľov
– dostávať podporu vo forme konzultácií a v sprostredkovaní odborného poradenstva
– využívať finančne výhodnejšie ponuky na vzdelávanie a rozvoj

 

Pre rok 2021 APSS v SR ponúka svojim členom:
1. Výrazné zľavy na konferencie, ktoré organizuje, alebo spoluorganizuje APSS v SR
2. 50 %-tnú zľavu na Brožúrku: Štandardy kvality sociálnych služieb očami prijímateľa (vydanie september 2018)
3. 50 %-tnú zľavu na inzerovanie v časopise ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby
4. 30 %-tnú zľavu na využívanie inzercie na webe APSS v SR
5. 100 %-tnú zľavu na dodanie 1 kusa časopisu ŠANCA pre kvalitnejšie sociálne služby (4 čísla v roku)
6. Zľava za audit Generálka hodnotenia štandardov kvality sociálnych služieb
7. Možnosť zabezpečiť svojim zamestnancom profesijný a odborný rast cez školenia, semináre, webináre a konferencie, ktoré asociácia sprostredkováva
8. Zľava na služby, či produkty vybraných spoločností, ktoré spolupracujú s APSS v SR v aktuálnom roku

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb