© 2024 Stingray Studio

29.05.2024

apssvsr Aktuality 0

204

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR je dnes najrešpektovanejšou profesijnou organizáciou v oblasti sociálnych služieb. Máme 290 členov, ktorí prevádzkujú vyše 850 zariadení sociálnych služieb a starajú sa o vyše 20 000 občanov, čo je takmer polovica ľudí v systéme sociálnych služieb v SR. Už zďaleka nie sme asociáciou iba neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, lebo takmer tretina našich členov sú verejné – samosprávne zariadenia. A noví členovia sa nám hlásia každý mesiac. Dnes sme mali Valné zhromaždenie, ktoré zhodnotilo činnosť asociácie jednohlasne na výbornú a schválilo priority asociácie na tento rok a naformulovalo a odsúhlasilo aj naše požiadavky na reformu. Práve o tých chceme hovoriť aj s inými organizáciami v sektore a inými zainteresovanými, aby reforma financovania sociálnych služieb bola prijateľná pre všetky zúčastnené strany, lebo len vtedy bude užitočná pre občana, ktorý je na sociálne služby odkázaný.

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb