© 2024 Stingray Studio

28.08.2018

apssvsr Aktuality 0

1644

 

Tlačová správa z prvého stretnutia s predsedom vlády SR

 

Zabezpečí Fond odkázanosti rovnoprávnosť odkázaných aj zo strany samosprávy?

 

Dňa 28.8. 2018 boli zástupcovia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS v SR), ktorá združuje zväčša neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, prvý krát od jej vzniku v roku 2009  prijatí u premiéra SR! A to v rámci delegácie Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb po tom, čo predseda vlády SR Peter Pellegrni po zasadnutí Tripartity 20.8. 2018 vyhlásil, že samospráva musí rovnakým dielom prispievať na odkázaného občana, bez ohľadu na to či je u verejného, či u neverejného poskytovateľa, tak ako to robí štát. ZMOS podľa členov platformy na stretnutí nedokázal vyvrátiť informácie platformy o tom, že si obce a mestá odmietajú plniť svoju povinnosť a odmietajú svojim odkázaným občanom platiť na sociálnu službu finančný príplatok na prevádzku. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter bol vraj prekvapený, že kraje odrátali neverejným poskytovateľom tú čiastku, ktorú im v príspevku dalo MPSVR SR a o to im príspevok z kraja znížili. Povedal tiež, že netušil, že do vzorca zrátavanie financií sa podľa zákona zarátavajú aj financie zo zdravotných poisťovní, ktoré mali byť pôvodne pre neverejných poskytovateľov financiami navyše. Ako toto stretnutie hodnotí predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová? „Tak nateraz od ZMOSu máme pozvanie na rokovanie koncom septembra. Kedy začnú platiť svojim občanom finančný príspevok, nepovedali. Od ministra máme prísľub, že sa pozrie na vzorec v zákone podľa ktorého nám kraje dali o to menej peňazí o koľko nám ministerstvo dalo viac. Najprelomovejší návrh mal však premiér: založiť Fond odkázanosti, kde by samosprávy z daní občanov odvádzali určité percento a z neho by odkázaný človek dostával v čase odkázanosti príspevok bez ohľadu na to, či je u verejného, či u neverejného poskytovateľa služieb. Aby samospráva rovnako, ako to urobil štát, zrovnoprávnila prijímateľov sociálnych služieb. Ak sa toto podarí, bude to veľká vec. Ale čo dovtedy? Ako prežijú neverejní poskytovatelia tento rok, keď peňazí viac nemáme, ale príplatky za sviatky, soboty a nedele nás začali zadlžovať? Uvidíme, či riešenia prídu skôr, ako náš krach.“, zdôraznila na záver.

 

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti.

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

 

 

Čítajte aj správu, vydanú v denníku SME:

 

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb oceňuje, že rezort práce aj premiér Peter Pellegrini (Smer) sú s nimi ochotní rokovať o financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

 

Premiér naznačil, že štát mohol zriadiť fond odkázanosti, do ktorého by prispievali určitým percentom obce aj mestá a financovali by sa z neho zariadenia sociálnych služieb. Informovala o tom platforma po skončení utorkového rokovania s predsedom vlády.

 

„Premiér povedal, že bude nutné vzhľadom na demografiu, ktorá sa na nás valí, zriadiť fond odkázanosti, kde by napríklad aj obce aj mestá prispievali určitým percentom a z toho fondu by sa dával rovnaký príspevok odkázanému občanovi bez ohľadu na to, či je vo verejnom alebo neverejnom zariadení sociálnych služieb,“ priblížila pre TASR Anna Ghanamová z platformy. Ak by sa to podarilo, tak by to podľa jej slov konečne znamenalo zrovnoprávnenie odkázaných občanov. „Sú rovnocennými platcami daní. Verím, že sa na tomto návrhu dokážu zhodnúť všetky zúčastnené strany, lebo až toto bude naozaj spravodlivé riešenie,“ podotkla Ghanamová.

 

„Hovorili sme o tom, že by do budúcna tieto sociálne služby mali byť možno zo strany samosprávy financované systémovejšie, to znamená vytvorením fondu odkázanosti, kde by možno každá obec, každé mesto za každého obyvateľa odvádzala určitú sumu a z toho fondu by sa potom hradilo všetkým rovnako, bez ohľadu na to, či sú v obecnom alebo neverejnom zariadení sociálnych služieb,“ priblížil obsah rokovania Pellegrini.

 

Spolu s ministrom práce Jánom Richterom (Smer) si podľa jeho slov plánujú v krátkom čase pozvať na stretnutie všetkých predsedov vyšších územných celkov (VÚC).

 

„Aby sme im ozrejmili, ako my vidíme legislatívu, ktorá ich viedla k tomu, že v priebehu roka výrazne znížili dotáciu pre neverejné zariadenia sociálnych služieb. Budeme sa snažiť o to, že tak ako je štát solidárny so svojimi obyvateľmi a stará sa o obyvateľov, ktorí sú odkázaní na pomoc, aby aj VÚC a obce, ktoré si prerozdeľujú všetky dane, aby sa postarali rovnako solidárne o svojich starších občanov a nerozlišovali, či sú v obecnom, VÚCkovom alebo neverejnom zariadení,“ doplnil predseda vlády.

 

Zatiaľ teda podľa neho nie je v pláne, aby štát prebral na seba záväzky, ktoré „v plnej miere“ patria mestám a obciam. Pellegrini tiež upozornil, že odkázaných občanov bude stále viac.

 

„Nielen že ideme meniť spôsob financovania, ale budeme musieť zásadne pracovať už teraz na zvýšení kapacít, V opačnom prípade budeme nemilo prekvapení a nebude sa mať kto o naše obyvateľstvo postarať,“ dodal premiér.

Ghanamová zároveň uviedla, že minister Richter bol prekvapený, že samosprávne kraje dali menej financií neverejným poskytovateľom. „Vzorec v zákone im to však umožňuje. Lebo len čo dostaneme viac zdrojov napríklad z ministerstva, o to oni musia znížiť peniaze, ktoré nám dajú. Preto sme požiadali ministra, aby ten vzorec zmenil, lebo vyššie územné celky robia len to, čo im zákon umožňuje,“ podotkla.

 

Avizovala, že obce a mestá chcú predložiť tabuľku, koľko neverejným poskytovateľom dali financií. „My však disponujeme zamietavými odpoveďami, kde väčšina obcí a miest odmietla dať čo i len cent z finančného príspevku na prevádzku. Naozaj je nutné, aby sme to riešili, lebo ak sa to nestihne rozlúsknuť, tak potom trváme na tom, aby nám štát dal mimoriadnu dotáciu, pretože vzhľadom na zvýšenie minimálnej mzdy a najmä zvýšenie príplatkov pre zamestnancov sme v deficitoch, čo znamená, že nám bude začiatkom budúceho roka hroziť zánik,“ upozornila Ghanamová

 

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20902093/stat-by-mohol-zriadit-fond-odkazanosti-na-financovanie-socialnych-sluzieb.html#ixzz5Rg8gnam5

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb