© 2024 Stingray Studio

19.06.2018

apssvsr Aktuality 0

1692

Zástupcovia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, Anna Ghannamová, Helena Melková a Kristína Kovács sa dnes stretli s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Jánom Luntnerom a pani Denisou Nincovou riaditeľkou odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického kraja, v rámci svojej tzv. spanilej jazdy po slovenských župách ktorej cieľom je zrovnoprávniť financovanie prijímateľov socialnych sluzieb z rozpočtov krajov.

 

 

Predseda Banskobystrického kraja vyjadril politickú vôľu pristupovať k odkázaným občanom ich kraja rovnocenne bez ohľadu na to, ci využívajú služby u verejného alebo neverejného poskytovateľa. “Uvedomujem si, že v tejto oblasti neziskový sektor supluje úlohy štátu a samosprávy, zároveň však musím zdôrazniť, že naše možnosti nie sú neobmedzené a objem financií určuje priority. V tejto oblasti viac ako kdekoľvek inde musí rozhodovať naliehavosť potrieb”. Ako dodala riaditeľkou odboru sociálnych služieb a zdravotníctva pani Nincová, “Vašej požiadavke hovoríme veľké áno, ale musí to mat nejakú časovú postupnosť”. Predsedníčka Asociácie, Anna Ghannamová požiadala zároveň predstaviteľov kraja o opätovné prepočítanie priemerných bežných výdavkov na jednotlivé druhy sluzieb na tento rok, keďže takmer všetky samosprávne kraje ich vyrátavali celé roky zjavne nesprávne, lebo do nich nerátali napr. opravu havarijných stavov, jednorazové údržby ci odpisy, čim sa umelo znižovali reálne náklady na zabezpečenie sociálnych služieb v kraji. Priemerné bežné výdavky sú pri tom určujúcim faktorom, podľa ktorého kraje vyrátavajú finančný príspevok pre klientov neverejných poskytovateľov. Táto skutočnosť spôsobuje neverejným poskytovateľom deficity v rozpočtoch ktoré sú tento rok ešte vyššie pretože od 1.mája 2018 vstúpila do platnosti novela Zákonníka práce, ktorou sa zvýšia príplatky za nočnú prácu, prácu cez sviatky a cez víkendy, čo predstavuje navýšenie nákladov na klienta v priemere o 40 – 50 EUR za mesiac. Neverejní poskytovatelia nemôžu žiadať aby toto navýšenie nákladov zaplatili ich klienti, pretože ich klienti musia už dnes platiť 2/3 nákladov na službu a medziročný rast starobných dôchodkov bol minimálny – 0.8%. Napriek tomu, že MPSVaR zvýšilo od januára 2018 príspevky pre odkázaných seniorov bez ohľadu na to či sú u verejných alebo neverejných poskytovatelov, neverejní poskytovatelia nedostali viac financií lebo kvôli vzorcu na výpočet príspevkov samosprávy pre klientov neverejných poskytovateľov v zákone číslo 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, o čo viac im dalo MPSVaR, o to menej im dali kraje. Preto je navýšenie bežných priemerných výdavkov v krajoch nevyhnutnosťou, minimálne s platnosťou od mája toho roku. V opačnom prípade nebudú neverejní poskytovatelia schopní garantovať udržateľnosť v poskytovaní v sociálnych službách.

 

Zástupcovia Banskobystrického kraja prisľúbili zrealizovať nový prepočet do polovice augusta 2018. Zároveň ubezpečili zástupcov Asociácie, že v ich kraji rešpektujú právo občana na výber poskytovateľa a sú pripravení podporiť Asociáciu v šírení myšlienky zriadiť v blízkej budúcnosti nový fond odkázanosti, Pretože vzhľadom na demografický vývoj bude nevyhnutné dostáť do systému veľký obnos pravidelných a účelovo viazaných financií.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb