© 2019 Stingray Studio

Články

Nedostatok personálu v sociálnych zariadeniach treba nutne riešiť

28.03.2019

apssvsr Aktuality 0

43

Dňa 22.5.2018 absolvovali predsedníčka APSS v SR – Mgr. Anna Ghannamová a podpredsedníčka APSS v SR Doc. MUDr. Božena Bušová CSc, rokovanie s GR UPSVaR Ing. Mariánom Valentovičom a Mgr. Katarínou Dubovanovou, riaditeľkou sekcie služieb zamestnanosti:

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v TRIPARTITE

28.03.2019

apssvsr Aktuality 0

42

Dňa 21.5.2018 sa predsedníčka APSS v SR zúčastnila v rámci delegácie RÚZ SR na rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (tripartity).

Uznesenie prijaté Radou Vlády pre MNO v súvislosti s politickou atmosférou na Slovensku.

28.03.2019

apssvsr Aktuality 0

35

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR sa stotožňuje s Uznesením prijatým Radou Vlády pre MNO

Stretnutie s vedením Žilinského samosprávneho kraja

28.03.2019

apssvsr Aktuality 0

43

Na pôde Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) prijala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová zástupcov Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR (ďalej Asociácia) na čele s predsedníčkou Annou Ghannamovou.

ZAKLIATY VZOREC V ZÁKONE Prečo ho treba zmeniť?

20.12.2018

apssvsr Blog 0

68

Dňa 13.9.2018 sa na stretnutí organizovanom predsedom vlády pánom Pelegrínim stretli zástupcovia Vlády SR, MPSVR SR, Vyšších územných celkov, ZMOSu a Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb na Slovensku.

Čaká nás zápas s červeným a hnedým pokrytectvom

13.12.2018

apssvsr Blog 0

62

Počúvajúc predvolebné nápady niektorých našich politikov mám občas pocit, že som v zlom filme: Vlaky zadarmo, obedy zadarmo…

AUTIZMUS a jeho obete

25.09.2018

apssvsr Blog 0

86

Tak sme si zvykli, že pod pojmom „marginalizované skupiny občanov“ si označujeme skupinu občanov, ktorá je „na okraji nášho záujmu“.

SME PRIPRAVNÍ NEBYŤ PRIPRAVENÍ?

18.09.2018

apssvsr Blog 0

68

Bohužiaľ treba .docx a fotografie zvlášť…

KTO KOHO POTREBUJE?

23.06.2018

apssvsr Blog 0

71

Poskytovatelia sociálnych služieb štát, alebo štát poskytovateľov? Pôjdem rovno k veci. Položme si my, poskytovatelia sociálnych služieb zásadnú otázku: Potrebuje spoločnosť, samospráva a štát poskytovateľov sociálnych služieb? Alebo potrebujú poskytovatelia sociálnych služieb štát a samosprávu? Kto koho vlastne potrebuje?

Víťazstvo v bitke nevyhráva vojnu

15.06.2018

apssvsr Blog 0

62

S veľkými očakávaniami sme ako neverejní a neziskoví poskytovatelia sociálnych služieb vstupovali do roku 2018 a to najmä s ohľadom na novelu Zákona o sociálnych službách, ktorou štát zrovnoprávnil príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na odkázaného občana bez ohľadu, či je u neverejného či verejného poskytovateľa a vo vyšších stupňoch odkázanosti ho zvýšil.

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb