© 2024 Stingray Studio

10.01.2024

apssvsr Aktuality 0

576

Jedným z dôležitých partnerov pre sociálne služby je Združenie miest a obcí Slovenska. Po rokoch „nekomunikácie“ sme vďační, že si na nás nový predseda ZMOS-u Jozef Božík našiel čas. Prezentoval snahu ZMOS-u mať s APSS v SR korektnú spoluprácu aj komunikáciu. Vďaka stretnutiu poznáme predstavu miest a obcí týkajúcu sa ich povinnosti platiť na svojich odkázaných občanov finančný príspevok na prevádzku (FPP) v roku 2024, ale aj v rámci reformy financovania sociálnych služieb, keďže je všeobecne známe, že 80% obcí si povinnosť neplní. Zhodli sme sa, že vracať sa k pôvodnému zneniu paragrafu 75 Zákona 448/2008 – teda namiesto dnešnej povinnosti iba k možnosti obce platiť FPP – už nebude namieste a že treba nájsť spoločné kompromisné riešenie tohto problému, prijateľné pre všetkých zainteresovaných. Dohodli sme sa aj na spoločnom úsilí otvoriť rokovania za okrúhlym stolom na pôde MPSVR SR, kde budú zástupcovia aj SK8 (združenie krajov) a rezortu. Vítame tento návrh nového predsedu ZMOS a veríme, že sa na dobrom riešení najmä pre všetkých občanov s odkázanosťou – bez ohľadu na to u akého poskytovateľa sú – dohodneme ešte pred reformou financovania sociálnych služieb.

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb