© 2024 Stingray Studio

18.04.2023

apssvsr Aktuality 0

524

Včera 18.4.2023 sme sa stretli s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Informovali sme ho o stále pretrvávajúcej diskriminácii klientov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa nevedia dostať k rovnocenným sumám na zabezpečenie služby akú dostávajú klienti tzv. verejných-samosprávnych zariadení.

 

Predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová ho oboznámila aj s nepríjemnými skúsenosťami niektorých občanov a poskytovateľov, keď obec, či mesto zdržiavajú, alebo nevydajú občanovi rozhodnutie o odkázanosti, aby neboli povinné hradiť poskytovateľovi, ktorý sa o daného občana finančný príspevok na prevádzku.

 

Na rokovaní sa za APSS v SR zúčastnil aj odborný garant kvality sociálnych služieb Marek Sušinka. Navrhol stretnutie odborníkov z praxe, príslušných rezortov s verejným ochrancom práv. Zámerom je snaha vyjasniť si a dohodnúť sa na aplikačnej metodike štandardov kvality sociálnych služieb, ktoré obsahujú pravidlá uplatňovania ľudských práv v sociálnych službách.

 

Ďakujeme verejnému ochrancovi práv, že iniciatívu asociácie privítal. Tešíme sa na spoluprácu.

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb