© 2024 Stingray Studio

02.03.2023

apssvsr Aktuality 0

440

Nielen o výmene skúseností bolo včerajšie stretnutie vedenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb s poskytovateľmi pôsobiacimi v Bratislavskom kraji. Riešili sme aj zmluvy so samosprávami. Definovali sme dva hlavné problémy: komplikované zmluvné podmienky vytvárajúce stále sa zvyšujúcu administratívnu záťaž poskytovateľov a podľa nás neoprávnené vyžadovanie vrátenia finančného príspevku za každý deň keď je lôžko v ZSS neobsadené. Po dohode so zástupcami BSK sa nám podarilo presadiť čiastočné zníženie ekonomicko-administratívnej záťaže. Ďakujeme za pochopenie. 👍

 

Je však nutné vo všetkých krajoch zrušiť ešte ustanovenie v zmluvách, podľa ktorého musí neverejný poskytovateľ vracať finančný príspevok na prevádzku (FPP) za každý neobsadený deň. Pritom podľa zákona a aj podľa názoru MPSVR SR sa majú vracať financie samospráve až po lehote 31 dní neobsadenosti. Neverejní poskytovatelia sa starajú o ľudí, o ktorých sa má starať samospráva, ale samosprávnych zariadení je málo. Zostáva veriť, že spanilé jazdy po krajoch a argumenty APSS presvedčia županov, že spolupráca a vzájomná pomoc verejného a neverejného sektora je to, čo zabezpečí prístupnosť, udržateľnosť a kvalitu sociálnych služieb pre občana odkázaného na pomoc. Držte nám palce. 🍀

 

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb