© 2019 Stingray Studio

Články

POZVÁNKA na verejné zhromaždenie dňa 28.11. pred Úradom vlády SR

26.11.2018

apssvsr Aktuality 0

106

Minister aj Premiér kašlú na nás aj na našich klientov. Náklady nám zvyšujú, ale kde na to vziať, nepovedia!

Otvorený list predsedovi vlády SR

25.11.2018

apssvsr Aktuality 0

124

Vzbudili ste veľkú nádej u odkázaných občanov Slovenskej republiky, o ktorých sa starajú neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, keď ste dňa 20.8. 2018 po rokovaní tripartity povedali historické vyhlásenie, že tak ako štát zrovnoprávnil prijímateľov sociálnych služieb bez ohľadu na to, či sú u verejného, alebo neverejného poskytovateľa, mala by to urobiť aj samospráva.

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Komisia zverejnila report o LTC 2018

30.10.2018

apssvsr Aktuality 0

100

Európska komisia uverejnila správu Výzvy v dlhodobej starostlivosti v Európe – Štúdia národných politík 2018.

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Bude sa meniť vzorec v zákone o sociálnych službách?

23.10.2018

apssvsr Aktuality 0

118

Rokovanie MPSVR SR so zástupcami Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb neprinieslo žiaden konkrétny výsledok pre odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov.

AUTIZMUS a jeho obete

25.09.2018

apssvsr Blog 0

220

Tak sme si zvykli, že pod pojmom „marginalizované skupiny občanov“ si označujeme skupinu občanov, ktorá je „na okraji nášho záujmu“.

SME PRIPRAVNÍ NEBYŤ PRIPRAVENÍ?

18.09.2018

apssvsr Blog 0

168

Bohužiaľ treba .docx a fotografie zvlášť…

Medzinárodná odborná konferencia pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a LDCH (ODCH)

15.09.2018

apssvsr Aktuality 0

127

Bojnice 28. septembra – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (APSS v SR)  a spoločnosti Artspect a Linet v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKS a PA) usporiadali 27. – 28. septembra 2018 v Bojniciach 1. Medzinárodnú odbornú konferenciu pre manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb s témou: Kvalita opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti 21. storočiaDokopy 215 účastníkov konferencie, zväčša verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb sa zhodli na vyhlásení, v ktorom prijali spoločné závery k trom pálčivým problémom, ktoré trápia v súčasnosti oblasť sociálnych služieb bez ohľadu na zriaďovateľa.

Mimoriadna dotácia pre neverejných poskytovateľov nebude

13.09.2018

apssvsr Aktuality 0

116

„Žiadne zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sa dostalo do ťažkostí nie vlastnou vinou, by nemalo byť zatvorené a žiaden klient by nemal zostať na ulici.“ Deklaroval veľkolepo premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní so zástupcami samospráv a predstaviteľmi Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb dňa 13.9. 2018 na Úrade vlády SR.

Zabezpečí Fond odkázanosti rovnoprávnosť odkázaných aj zo strany samosprávy?

28.08.2018

apssvsr Aktuality 0

126

Dňa 28.8. 2018 boli zástupcovia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS v SR), ktorá združuje zväčša neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, prvý krát od jej vzniku v roku 2009  prijatí u premiéra SR!

Spravodlivosť pre odkázaných!

20.08.2018

apssvsr Aktuality 0

118

Premiér trvá na rovnocennom financovaní sociálnych zariadení aj zo strany samosprávy!

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb