© 2024 Stingray Studio

Články

Postoj APSS v SR k deinštitucionalizácii sociálnych služieb

09.06.2023

apssvsr Aktuality 0

443

Vedenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS v SR) ako aj 98% členov, poskytovateľov – účastníkov včerajšieho valného zhromaždenia APSS v SR schválilo Otvorený list APSS v SR ako reakciu na list organizácií, zväčša združených v SocioFóre a ďalších, v ktorých nekorektne napadli APSS v SR za jej postoj k deinštitucionalizácii sociálnych služieb.

Okrúhly stôl „Reforma financovania sociálnych služieb“

09.06.2023

apssvsr Aktuality 0

568

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb zorganizovala 8.6.2023 okrúhly stôl so zástupcami politických strán na tému reforma financovania sociálnych služieb.

Tlačová správa – Ako zmeniť financovanie sociálny služieb v SR !!!!!!!!

09.06.2023

apssvsr Aktuality 0

518

Okrúhly stôl s predstaviteľmi relevantných politických strán splnil naše očakávania. Predstavili sme im naše priority, ktorými chceme zlepšovať sociálne služby na Slovensku.

Momentky z XXII. Konferencie v Hoteli Senec

17.05.2023

apssvsr Aktuality 0

501

Dovoľte nám ešte raz sa poďakovať všetkým účastníkom a partnerom za úžasnú atmosféru na XXII. Konferencii APSS v SR v Hoteli Senec. Sme veľmi radi, že tieto naše stretnutia majú nielen vzdelávací ale aj spoločenský charakter.

Dobré Srdce 2023

13.05.2023

apssvsr Aktuality 0

1310

Štvrtý ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE je realitou. Víťazov vyhlásime v kategórii opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, odborný pracovník, dobrovoľník, manažér, poskytovateľ a výnimočný počin.

Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE 2023

27.04.2023

apssvsr Aktuality 0

674

Dnes prebehlo 1. zasadnutie poroty Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE, kde oceňujeme zamestnancov sociálnych služieb.

Quo vadis sociálne služby?

18.04.2023

apssvsr Aktuality 0

638

Osveta o stave sociálnych služieb na Slovensku, kde smerujú a aké rozhodnutia by mali robiť politické reprezentácie, aby sme sa vo financovaní a v legislatívnej istote priblížili aspoň Českej republike je veľmi dôležitá.

Stretnutie APSS v SR s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským

18.04.2023

apssvsr Aktuality 0

511

Včera sme sa stretli s verejným ochrancom práv Róbertom Dobrovodským. Informovali sme ho o stále pretrvávajúcej diskriminácii klientov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa nevedia dostať k rovnocenným sumám na zabezpečenie služby akú dostávajú klienti tzv. verejných-samosprávnych zariadení.

Spanilá jazda v Trenčianskom kraji

08.03.2023

apssvsr Aktuality 0

516

Aj v Trenčianskom kraji sme absolvovali úspešnú „Spanilú jazdu“. Stretnutie s predstaviteľmi kraja a poskytovateľmi otvorilo veľa zaujímavých otázok a pohľadov na potreby sociálny služieb v TSK.

Spanilá jazda v Nitrianskom kraji

03.03.2023

apssvsr Aktuality 0

515

„Spanilá jazda“ v Nitre dopadla výborne. Prišlo naozaj veľa poskytovateľov, krorých zorganizovala činorodá koordinátorka asociácie Juliana Hanzová. Mnohé z preberaných tém samozrejme zaradíme do našej agendy a pokúsime sa cez zodpovedné orgány štátu a samosprávy ich vyriešiť.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb