© 2024 Stingray Studio

08.11.2023

apssvsr Aktuality 0

655

Dňa 7. novembra 2023 zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR konferenciu s názvom „Rok činnosti Inšpekcie v sociálnych veciach“, na ktorej informovalo pozvaných hostí (medzi ktorými boli aj zástupcovia APSSvSR) o svojich aktivitách aj filozofickom nastavení.

 

Boli sme oboznámení so štatistickými údajmi, výsledkami inšpekčnej činnosti aj s najčastejšími zisteniami z dozorov v oblasti sociálnych služieb. Hoci sme často kritickí k postupom inšpekcie aj k ich kvalifikačným predpokladom či praktickým skúsenostiam, niektoré zistenia inšpekcie ukazujú, že kontrola je potrebná. Ministerstvo už totiž po niektorých dozoroch uložilo pokuty, v niektorých prípadoch vydalo neodkladné opatrenia, podalo podnety na začatie konania o výmaze z registra sociálnych služieb a dokonca aj podnety na prokuratúru kvôli podozreniam zo spáchania priestupkov a možno aj trestných činov.

 

Prednášajúci z Ministerstva niekoľkokrát zdôraznili, že inšpekcia nebude postupovať podporne a metodicky pomáhať poskytovateľom, ale bude prísnou kontrolou. Niektoré zistenia hovoria o prevádzkovej slepote zamestnancov, niektoré o neznalosti.

 

V Asociácii však chceme v rámci Generálky kvality – https://apssvsr.sk/generalka-kvality/ postupovať aj naďalej podporne a chceme kontinuálne vzdelávať poskytovateľov a pomáhať im, aby u nich nedochádzalo k porušovaniu zákonov. Pretože, hoci Ministerstvo aj Asociácia, majú trochu rozdielne postupy a prístupy, cieľ máme spoločný, a tým je kvalitne poskytovaná sociálna služba s primárnym zameraním na prijímateľa sociálnej služby.

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb