© 2023 Stingray Studio

Články

Okrúhly stôl – 3 časť

19.06.2023

apssvsr Aktuality 0

663

V tretej časti politici odpovedali na otázky

Majú zrátané v akom objeme majú dofinancovať systém sociálnych služieb a dlhodobej starostlivosti, aby sme sa dostali aspoň na úroveň ČR a kde na chcú vziať?
Budú mať odvahu zaviesť nový zákonný odvod v odkázanosti, bez ktorého sa zjavne nebude dať financovať objemný nárast odkázaných, ktorý nás čaká až do roku 2060?

Okrúhly stôl – 2 časť

16.06.2023

apssvsr Aktuality 0

396

– Budú politické strany súhlasiť a teda či presadia presun kompetencií pobytových sociálnych služieb z obcí a miest – ktoré 14 rokov ignorujú svoju povinnosť dofinancovať tieto služby – na samosprávne kraje?
– Zrovnoprávnia neverejných a verejných prijímateľov a teda aj poskytovateľov sociálnych služieb, aby každý dostával rovnaký podiel z verejných zdrojov bez rozdielu zriaďovateľa?

Okrúhly stôl – 1 časť

15.06.2023

apssvsr Aktuality 0

543

V sociálnych službách na Slovensku
– Nemáme dostatok opatrovateliek a sestier
– obce a mestá roky ignorujú svoje povinnosti voči odkázaným
– občan má chaos z neprehľadného systému služieb, ktoré sú nedostupné
– zaostávame vo financovaní z verejných zdrojov už aj za Českou republikou, nielen za vyspelými krajinami EÚ

Postoj APSS v SR k deinštitucionalizácii sociálnych služieb

09.06.2023

apssvsr Aktuality 0

320

Vedenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS v SR) ako aj 98% členov, poskytovateľov – účastníkov včerajšieho valného zhromaždenia APSS v SR schválilo Otvorený list APSS v SR ako reakciu na list organizácií, zväčša združených v SocioFóre a ďalších, v ktorých nekorektne napadli APSS v SR za jej postoj k deinštitucionalizácii sociálnych služieb.

Okrúhly stôl „Reforma financovania sociálnych služieb“

09.06.2023

apssvsr Aktuality 0

347

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb zorganizovala 8.6.2023 okrúhly stôl so zástupcami politických strán na tému reforma financovania sociálnych služieb.

Tlačová správa – Ako zmeniť financovanie sociálny služieb v SR !!!!!!!!

09.06.2023

apssvsr Aktuality 0

368

Okrúhly stôl s predstaviteľmi relevantných politických strán splnil naše očakávania. Predstavili sme im naše priority, ktorými chceme zlepšovať sociálne služby na Slovensku.

Momentky z XXII. Konferencie v Hoteli Senec

17.05.2023

apssvsr Aktuality 0

349

Dovoľte nám ešte raz sa poďakovať všetkým účastníkom a partnerom za úžasnú atmosféru na XXII. Konferencii APSS v SR v Hoteli Senec. Sme veľmi radi, že tieto naše stretnutia majú nielen vzdelávací ale aj spoločenský charakter.

Dobré Srdce 2023

13.05.2023

apssvsr Aktuality 0

1013

Štvrtý ročník Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE je realitou. Víťazov vyhlásime v kategórii opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, odborný pracovník, dobrovoľník, manažér, poskytovateľ a výnimočný počin.

Národná cena starostlivosti – DOBRÉ SRDCE 2023

27.04.2023

apssvsr Aktuality 0

482

Dnes prebehlo 1. zasadnutie poroty Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE, kde oceňujeme zamestnancov sociálnych služieb.

Quo vadis sociálne služby?

18.04.2023

apssvsr Aktuality 0

465

Osveta o stave sociálnych služieb na Slovensku, kde smerujú a aké rozhodnutia by mali robiť politické reprezentácie, aby sme sa vo financovaní a v legislatívnej istote priblížili aspoň Českej republike je veľmi dôležitá.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb