© 2024 Stingray Studio

27.05.2019

apssvsr Aktuality 0

2471

Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE má za sebou prvý ročník, ceny odovzdala deviatim víťazom!

 

28.5. 2019

Emotívne príbehy, celoživotné skúsenosti a fantastická atmosféra. Taký bol galavačer Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE 2019. Ceny odovzdávala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike a 9-členná odborná porota. Záštitu nad 1. ročníkom celonárodnej ankety prevzal premiér SR Peter Pellegrini. Autorka projektu a predsedníčka poroty DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová osobne poďakovala všetkým finalistom, ktorí sa na záver galaprogramu zišli na pódiu.   

 

Bratislavská  Stará Tržnica zažila emotívny plný skutočných príbehov. Ceny si odniesli deviati zástupcovia pomáhajúcich profesií v sociálnych službách, ktoré patria medzi najťažšie a pritom najmenej platené. Predseda vlády Peter Pellegrini odovzdal najvyššie ocenenie za výnimočný prínos pre sociálne služby.

„My sa ešte na Slovensku máme čo učiť, ešte nemáme v sebe to, že sa máme postarať o starších, chorých alebo ľuďom v núdzi. A preto si myslím, že je dôležité vzdať hold ľuďom, ktorí to robia. Častokrát aj vo svojom voľnom čase a nie vždy v optimálnych podmienkach. Preto si zaslúžia takúto veľkú poctu a pre mňa bolo cťou, že som tu dnes večer mohol byť, že som nad podujatím mohol prevziať záštitu a že som ho aj finančne podporil. Podľa mňa sme založili krásnu tradíciu. Títo ľudia, ktorí sa dennodenne starajú o druhých si zaslúžia, aby sa o nich verejnosť dozvedela,“ vyhlásil premiér Peter Pellegrini.

          Cenu za výnimočný počin v sociálnych službách si prevzala Anna Šmehilová. Zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského so sídlom v Nitre svojim aktívnym celoživotným pôsobením prispela k vybudovaniu siete komplexnej starostlivosti, k rozvoju sociálnych služieb a inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím a ich rodiny na Slovensku.

„Som veľmi dojatá, znamená to pre mňa nesmierne veľa. Nie preto, že sa pozornosť upriamila na mňa, ale kvôli tým ľuďom, ktorým sa tieto služby poskytujú. Žijú v ústraní, všetci sme uponáhľaní a máme veľa povinností a oni sú na okraji. Týmto ocenením nás pani Ghannamová vytiahla von a dala priestor všetkým príbehom, ktoré so sebou nesieme. Je to neskutočný dar pre celú našu komunitu a pre mňa osobne mimoriadne,“ neskrývala dojatie Anna Šmehilová.

O víťazoch v deviatich kategóriách a zo 135-tich prihlášok rozhodovala deväťčlenná porota v zložení: JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka pre zdravotne postihnutých, PhDr. Helena Gondárová Vyhničková, dipl. s., hlavná odborníčka MZ SR, MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR. Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš, podpredsedníčka APSS v SR Doc., MUDr. Božena Bušová, CSc., Bc. Magdaléna Šimková, projektová koordinátorka Bratislavského dobrovoľníckeho centra, Ing. Anton Machola, predseda Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb, Mgr. Lýdia Brichtová, štatutárna zástupkyňa nezávislej platformy SocioFórum a predsedníčka APSS v SR Mgr. Anna Ghannamová, autorka a koordinátorka Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE.

„Celonárodnú anketu sme vymysleli a zrealizovali preto, aby sme vrátili pomáhajúcim profesiám česť a spoločenský status a poďakovali sa tým, ktorí napriek nízkym mzdám zostali v sociálnych službách pracovať. Ale aj preto, aby sme upozornili verejnosť a kompetentných na to, že sociálne služby sú spoločnou vecou nás všetkých. Pretože bohatý môže schudobnieť, zdravý môže ochorieť, ale naozaj všetci zostarneme. Bez rozdielu pohlavia, bankového konta, či politickej príslušnosti. Preto tak, ako sme sa tu spojili dnes večer, mali by sme sa spojiť potom aj v legislatíve a v praxi, aby sme zabezpečili dostatok finančných a kvalitných ľudských zdrojov pre sociálne služby. Lebo len tak nebude tlkot dobrých sŕdc v sociálnych službách slabnúť, ale naopak, bude silnieť. Ak sa nám to podarí, tak tento večer mal veľký význam,“ konštatovala predsedníčka poroty a autorka DOBRÉHO SRDCA Anna Ghannamová.

              Národná cenu starostlivosti podporili okrem premiéra, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva zdravotníctva aj predstavitelia piatich samosprávnych krajov: Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj a Bansko-Bystrický samosprávny kraj.

„Som veľmi rád, že Asociácia a Anka Ghannamová prišla s takýmto nápadom a mňa prekvapuje, že po minulé roky na to nikto neprišiel. Za posledné štyri roky sa v oblasti sociálnych služieb udiali veľmi významné zmeny. Počnúc novelou zákona cez totálnu zmenu spôsobu financovania. A dnes som skutočne videl, že ak chceme sociálne služby viac zviditeľniť, ako povedala Anka Ghannamová – zdvihnúť z prachu, tak k tým legislatívnym, finančným a procesným zmenám chýbala takáto spoločenská bodka. Som presvedčený, že po pár rokoch bude mať držiteľ ceny DOBRĚ SRDCE taký honor, ako má dnes držiteľ ceny Krištáľové krídlo či iných významných spoločenských ocenení,“ povedal Štátny tajomník MPSVR SR Mgr. Branislav Ondruš.

Slávnostný galaprogram moderovali Juraj Bača a Katarína Jesenská, vystúpili skvelí interpreti Mário „Kuly“ Kollár, Sima Martausová, Celeste Buckingham, Andrea Zimányiová a Marek Majeský. Réžiu si zobral na starosť Nikita Slovák a so všetkým pomáhala agentúra 4ME Media. Generálnym partnerom bol obchodné centrum MIRAGE a jeho majiteľ George Trabelssie, Hlavným partnerom Spoločnosť Kimberly Clark s obchodnou značkou DEPEND. A hlavnými mediálnymi partnermi bola RTVS, PRAVDA, TASR a FUN radio.  Záznam galaprogramu si môžete pozrieť 8. júna na Dvojke RTVS.

 

 

 

Zoznam Víťazov za jednotlivé kategórie

 

OPATROVATEĽKA:

Viera Sečanská /prax opatrovateľky 6 rokov (48 rokov sestrou v nemocnici), ZSS NITRAVA / Nitra

Viera Sečanská venovala pomáhajúcim profesiám neuveriteľných 54 rokov svojho života a to najprv ako sestra v nemocnici a potom namiesto zaslúženého dôchodku išla robiť opatrovateľku do zariadenia sociálnych služieb NITRAVA, kde ako 72 ročná opatruje neraz mladších ľudí, než je ona sama.  Svojim nezlomným životným optimizmom a dobrosrdečnosťou dobíja energiou nielen klientov, ale aj mladšie kolegyne.

 

SESTRA v sociálnych službách:

Bc. Judita Rybárová/ prax 36 rokov nepretržite v jednom sociálnom zariadení: DSS JASANIMA – Rožňava

Judita Rybárová, pracuje ako sestra v domove sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave nepretržite 36 rokov a to najmä s klientami s mentálnym postihnutím a duševným ochorením a je príkladom toho, že aj psychicky náročná práca sa dá robiť dlhodobo, ak ju robíte s láskou a empatiou.

 

ODBORNÝ PRACOVNÍK:

 

Mgr. Andrea Pfundtnerová/ liečebný pedagóg, Seniorcentrum Staré mesto, Bratislava

Andrea Pfundtnerová venovala svoju 40 ročnú prax liečebnej pedagogičky nielen seniorom, ale aj deťom s autizmom, či poruchami učenia a správania sa, alebo ľuďom s psychiatrickým ochorením. V Seniorcentre Staré mesto v Bratislave však okrem svojej práce robí aj nadprácu, keď svoje zručnosti z desiatok kurzov a svoje osobné kontakty pretavuje do aktivít v prospech seniorov.

MANAŽÉR v sociálnych službách:

Mgr. Sergej Kára, projektový manažér a štatutár o. z. VAGUS

Sergej Kára už počas štúdia vykonával terénnu sociálnu prácu pre ľudí bez domova v občianskom združení Proti Prúdu. Cez vlastnú organizáciu Vagus otvorili DOMEC – prvé nízkoprahové denné zariadenie a integračné centrum pre ľudí bez domova v SR a neskôr aj unikátnu kaviareň DOBRE DOBRÉ, v ktorej ľudia bez domova našli aj prácu. Dokázal tak, že domovom a prácou sa naozaj dá vrátiť ľuďom bez domova dôstojnosť a tým aj späť „normálny“ aktívny život.

 

POSKYTOVATEĽ:

Dominik n.o./ Veľká lehota založil ho František Garaj – zastupuje: riaditeľka ZSS Erika Sučanská

Neziskovú organizáciu DOMINIK založil a zariadenie sociálnych služieb DOMINIK vo Veľkej Lehote 10 km od Novej Bane postavil v roku 2010 z vlastných zdrojov na počesť svojich starých rodičov a pre vznik pracovných príležitostí v obci, miestny podnikateľ František Garaj. Zariadenie slúži 66-tim seniorom a má 46 zamestnancov. Od začiatku dodnes vedie zariadenie riaditeľka Erika Sučanská. V tomto sociálnom zariadení sa snúbi malebná krása miesta a budovy s odbornými až inovátorskými prístupmi riadenia a s láskavým a chápavým prístupom personálu k seniorom. Je to miesto, kde seniori „len nebývajú a nedostávajú len sociálne služby“, ale kde „normálne“ žijú a to napriek ťažkým fyzickým, ale aj psychickým problémom. Je to miesto, kde chodia iní poskytovatelia „na skusy“, aby videli ako vyzerajú kvalitné sociálne služby pre seniorov. Nie náhodou získala nezisková organizácia Dominik ocenenie Nadáciou Slovak Gold a udelenie certifikátu kvality za poskytovanie služieb seniorom a osobám so zdravotným postihnutím.

DOBROVOĽNÍK:

Vanda Martáková, študentka psychológie UK v Bratislave

Vanda Martáková, študentka psychológie UK v Bratislave už 5 rokov pôsobí ako dobrovoľníčka v Centre sociálnych služieb NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke. Najskôr začala dobrovoľnícky poskytovať hudobnú terapiu skupine seniorov, ale potom sa stala aj individuálnou dobrovoľníčkou pani Prisky, ktorú navštevuje každý týždeň cez projekt Adoptuj si starých rodičov. Jej príbeh je inšpiráciou pre mladých o zmysluplnom trávení voľného času, čo obohacuje nielen toho, ktorý dostáva, ale aj toho, ktorý dáva. Je dôkazom toho, že svojpomoc generácií nás navzájom posilňuje.

 

FILANTROP a FUNDRAISER:

Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov

Jana Mrlianová, správkyňa Komunitnej nadácie Liptov svoje filantropické aktivity naštartovala ešte ako dobrovoľníčka pred 15-timi rokmi. Po nástupe do Komunitnej nadácii Liptov povýšila dobrovoľnícku filantropiu na profesionálny fundraising. Za 15 rokov pomohla vyzbierať pre komunitnú nadáciu Liptov 596 658 EUR, z čoho takmer polovica bola použitých na sociálne služby na Liptove. Je to úctyhodný výkon na drobnú ženu, ktorá nie je ani podnikateľkou a ani dedičkou. Ale príklad, že ak chcete pomáhať, stačí ak viete pre pomáhanie nadchnúť práve úspešných podnikateľov, či štedrých dedičov.

 

NOVINÁR o sociálnych službách:

Elena Koritšánska, redaktorka RTVS

Elena Koritšánska, redaktorka slovenského rozhlasu je autorkou mnohých reportáží, rozhovorov a diskusií na tému sociálnych služieb. Patrí k malému množstvu slovenských novinárov, ktorí si sledujú problematiku systematicky a dôsledne. Jej prístup k tak citlivej problematike, v ktorej ide o osudy ľudí, ale aj zložitej – najmä v oblasti financovania sociálnych služieb je vždy absolútne profesionálny a pedantný. Nezačne na téme pracovať, kým jej nerozumie. A neprestane sa pýtať, kým nemá jasnú odpoveď. Nielen za objem novinárskych výstupov v téme sociálnych služieb, ale najmä za systémové si sledovanie témy a dôslednosť pri spracovaní jej patrí uznanie.

 

Výnimočný počin v sociálnych službách

Anna Šmehilová zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA

Anna Šmehilová zakladateľka a prezidentka občianskeho združenia EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského so sídlom v Nitre svojim aktívnym celoživotným pôsobením významne prispela k vybudovaniu siete komplexnej starostlivosti, k rozvoju sociálnych služieb a inkluzívneho prostredia pre ľudí so sluchovým postihnutím a ich rodiny na Slovensku. Občianske združenie EFFETA je unikátom v našej krajine a to s celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytuje ambulantné sociálne služby, ale aj výchovno-vzdelávací proces – skrátka ucelenú starostlivosť pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu v kombinácii aj s inými zdravotnými postihnutiami.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb