© 2024 Stingray Studio

08.02.2022

apssvsr Aktuality 0

777

Protipožiarna ochrana klientov v zariadeniach sociálnych služieb musí byť jednou z našich priorít. To je výsledok dnešnej online diskusie, ktorá sa uskutočnila na základe výzvy Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Rozhovoru sa okrem našej predsedníčky Anny Ghannamovej, zúčastnil aj štátny tajomník MV SR Ing. Vendelín Leitner, prezident Požiarneho hasičského a záchranného zboru (PHZZ) plk. Ing. Pavel Mikulášek a zástupca dobrovoľných požiarnikov (DPO SR) Pavol Ceľuch.

 

Asociácia iniciovala toto stretnutie v snahe dohodnúť spoluprácu na celoslovenskom audite pripravenosti zariadení sociálnych služieb (ZSS) na protipožiarnu ochranu. Hovorili sme aj o nutnosti určiť hranice možného v komunitách, kde žijú klienti nielen s imobilitou, ale aj psychiatrickými postihnutiami. Témou bola ja potreba špecifikovať, ktoré zariadenia sú na tom v spĺňaní podmienok najhoršie a budú nutne potrebovať finančné injekcie na to, aby splnili už dnes platné zákony a normy.

 

Ako uviedol Pavol Mikulášek, vedia nadviazať na dôkladné zistenia, ktoré majú z už vykonaného požiarneho dozoru z rokov 2017-2018. Naša predsedníčka prisľúbila, že dodá výsledky prieskumu, ktorý sa tento týždeň dokončuje v našej členskej základni. Spojením všetkých informácií tak získame základný pohľad na pripravenosť zariadení sociálnych služieb na protipožiarnu ochranu. Dáta by mali byť zároveň doplnené aj o zistenia a skúsenosti z tohtoročných nácvikov, ktoré požiarnici chcú naplánovať a realizovať v spolupráci s asociáciou.

 

Štátny tajomník MV SR Vendelín Leitner privítal túto iniciatívu a uviedol, že spolu s ministrom vnútra a ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom sa pokúsia hľadať zdroje pre poskytovateľov sociálnych služieb na postupné dofinancovanie pripravenosti na požiar, či už na nové evakuačné výťahy, či systémy EPS a podobne.

 

Do konca februára sa APSS v SR pokúsi dať dokopy materiál s výsledkami ako aj návrh plánu reálnych nácvikov za prítomnosti požiarnikov na rok 2022, ktorý sa bude korigovať v spolupráci s PHZZ a DPO SR.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb