© 2024 Stingray Studio

18.07.2019

apssvsr Aktuality 0

1590

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš dnes urobil tlačovú besedu (TB) o letnej kontrole v denných stacionároch, kde vraj zistili veľké porušenia zákona a podvody a vyzval Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb, aby si vytvorila systém etickej samoregulácie. Podivná výzva. Ten má totiž asociácia od svojho vzniku a Etický kódex má aj zverejnený na webe. Navyše z menovaných zariadení na TB, ktoré porušili zákon, žiadne nie je členom našej asociácie. Nižšie stanovisko predsedníčky APSS v SR Anny Ghannamovej k TB štátneho tajomníka MPSVR SR B. Ondruša:

Vedenie APSS v SR nemá žiadne oficiálne informácie o letnej kontrole MPSVR SR v denných stacionároch. Na základe médiami zverejnených informácií môžeme nateraz konštatovať, že na TB B. Ondruša menované zariadenia: Bella Vita, Hugold, Jar života, obec Bátorové Kosihy, Veľké Ludince NIE SÚ členmi APSS v SR.
Jediným ministerstvom menovaným členom APSS v SR je – Spolok sv. Vincenta de Paul, u ktorého, podľa správy TASR, nebolo zistené porušenie zákona.

Vyzývame ministerstvo a štátneho tajomníka, aby nám predložil zoznam kontrolovaných subjektov aj s porušeniami zákona, ktoré u nich zistili. Ak medzi nimi bude člen APSS v SR, porušeniami zákona z jeho strany sa bude zaoberať Etická komisia APSS v SR a tá dá odporúčanie predsedníctvu asociácie, ktoré zaujme zodpovedný postoj.
Naša asociácia má ETICKÝ KÓDEX od svojho vzniku v roku 2009 a je zverejnený na www.apssvsr.sk a aj ho pri svojej činnosti uplatňujeme. Aj tento rok sme medzi seba neprijali niekoľko poskytovateľov, ktorí prejavili záujem, pretože neprešli zásadami Etického kódexu. Preto nerozumieme vyjadreniu štátneho tajomníka MPSVR SR B. Ondruša, ktorý povedal, že zo strany asociácie „nevidíme záujem o spoluprácu s rezortom, napríklad pri stanovení pravidiel etickej samoregulácie v tomto prostredí.“
Pán štátny tajomník nemá evidentne dostatok informácií o činnosti asociácie, ale radi mu ich na najbližšom osobnom stretnutí poskytneme.

APSS v SR dnes združuje do 140 poskytovateľov sociálnych služieb, čo predstavuje vyše 300 zariadení sociálnych služieb – väčšinou neverejných poskytovateľov. Z nich iba osemnásť (18) poskytuje sociálnu službu Denný stacionár. APSS v SR, funguje iba z vlastných zdrojov, čo tvorí členské, sponzoring, príspevky zo vzdelávania členov. Nikdy nedostala od MPSVR SR príspevok na svoju činnosť, tak ako napríklad Komora sociálnych pracovníkov. Napriek tomu sme veľmi aktívnou stavovskou organizáciou, ktorá robí pravidelne 2 veľké odborné konferencie aj pre nečlenov – teda aj pre verejných poskytovateľov a aktívne sa tak podieľame na vzdelávaní a zvyšovaní kvality sociálnych služieb v celej krajine. A to bez toho, aby sme mali interných zamestnancov a vedenie asociácie pracuje už desiaty rok dobrovoľnícky – bez nároku na honorár. Aj pripravovaná jesenná konferencia je o zvyšovaní vnútorných auditov v zariadeniach sociálnych služieb, o zavádzaní systémov manažérstva riadenia a kvality.

Kontrola sociálnych služieb je zo zákona úlohou MPSVR SR a samospráv, ktoré na to majú zamestnancov, platených z daní nás všetkých. Vítame preto, že rezort robí prácu, na ktorú dostáva zdroje zo štátneho rozpočtu. Čím viac podvodníkov aj v sektore sociálnych služieb rezort odhalí, tým viac peňazí zostane pre poctivých poskytovateľov sociálnych služieb. Lebo poctivý poskytovateľ nemá dôvod mať strach z férovej kontroly, aj keď financovanie a administratíva v tejto oblasti sú nesmierne zložité. Kontrolu má brať ako výzvu na možnosť zlepšiť svoje služby a procesy.

Veríme však, že rezort bude rovnako riešiť nedostatočné financovanie najmä dlhodobej starostlivosti osôb odkázaných na pomoc inej osoby, pretože v poradovníkoch na službu je vyše 9 000 ľudí s odkázanosťou pre ktorých nie sú buď miesta, alebo dotácie. Lebo ak dnes nemáme dostatok zdrojov, tak ako zabezpečíme dlhodobú starostlivosť v roku 2030, keď bude v SR o 64% viac ľudí nad 85 rokov ako dnes?

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb