© 2024 Stingray Studio

22.04.2019

apssvsr Blog 0

1920

VÁŽENÁ PANI MINISTERKA ZDRAVOTNÍCTVA ANDREA KALAVSKÁ, DOVOĽTE NÁM, ABY SME VYJADRILI NAŠU PLNÚ PODPORU PANI PHDR. HELENE GONDÁROVEJ VYHNÍČKOVEJ V SÚVISLOSTI S PLNENÍM JEJ FUNKCIE HLAVNEJ ODBORNÍČKY MZ SR PRE OŠETROVATEĽSTVO.

Hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo, pani PhDr. Helena Gondárová Vyhníčková je hrdinkou pre rozvoj moderného ošetrovateľstva, ktorá ako jedna z mála sestier vo svojej vedúcej pozícii nemlčí. S laickou, aj s odbor-nou verejnosťou komunikuje a vysvetľuje moderné princípy ošetrovateľstva tak, aby jej všetci porozumeli. Kto iný má tieto princípy verejnosti vysvetľovať, ak verejnosť, ani mnohí iní zdravotnícki odborníci o týchto základných princípoch, o zmenách (aj historických) nevedia nič? Moderné vysokoškolské ošetrovateľstvo v SR nemá zatiaľ potrebnú podporu v praxi a nie je v odbornej, ani v laickej verejnosti dostatočne obhájené, hoci je mladé. Preto prosíme o trpezlivosť, čas a o odbornú komunikáciu, aby sme predchádzali zbytočným časovým a osobným stratám. Nečudujme sa razantnosti vo vyjadreniach Hlavnej odborníčky, ak prax na Slovensku je v ostrom rozpore s modernou výukou ošetrovateľstva na vysokých školách. Modernosť ošetrovateľstva podľa zabehnutých európskych kritérií potrebuje vytvorenie priestoru v mnohých postupných reformách zdravotníctva. Veď je to absurdné, ak sa Hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo nemôže odborne vyjadriť ku téme premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, keďže k tejto téme nebola vôbec prizvaná. Premenovaním tejto profesie prišlo pritom k nesúladu v názvosloví profesie sestra s európskym trendom. Európska Únia označuje praktickú sestru, ako sestru s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, so špecializáciami, s potrebnými rokmi praxe a zručnosťami a nie tak, ako sme my na Slovensku označili maturanta/tku! Predchodcovia pani Gondárovej nepodávali toľko verejných a usmerňujúcich odborných stanovísk k dôležitým témam v ošetrovateľstve tak, ako ich podáva ona. Svojim jedinečným statusom „Sestra roka 2012“ získala po prvý krát právo sa verejne vyjadrovať k dôležitým témam v zdravotníctve a najmä v ošetrovateľstve. Využila už vtedy túto príležitosť, ako jediná zo všetkých „Sestier roka“ a získala jedinečné zručnosti v mediálnej oblasti pre podporu ošetrovateľstva. Začala vysvetľovať čo znamená moderné ošetrovateľstvo, že je to okrem iného posúdenie pacienta, plánovanie intervencií, realizácia a vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti. Odovzdávala odbornej verejnosti prijateľným spôsobom to, čo získala svojim vzdelaním. Jej odborné zručnosti a jej vlastné vedecké práce sú veľkým prínosom pre pacientov v 21. storočí. Ošetrovateľstvo v osobe pani PhDr. Heleny Gondárovej Vyhníčkovej získalo veľkú podporovateľku rozvoja moderných vedeckých princípov, národných štandardných postupov založených na „Evidence Base Medicine“ a „Evidence Based Nursing“. Je to priekopníčka komunitného ošetrovateľstva, intenzívneho ošetrovateľstva a všetkých ostatných ošetrovateľských odvetví. Ošetrovateľstvo potrebuje systém a poriadok, aj pri nedostatku sestier. Odborný zástupca, ktorý mlčí a je viacej diplomatom, ako nositeľom moderných zmien v ošetrovateľstve slovenským pacientom a slovenskému ošetrovateľstvu v zdravotníctve nepomôže. Hlavnú odborníčku MZ SR k razantným postojom priviedla škola a jej dlhoročná prax, ktorá ju tak zaviazala byť realizátorkou, edukátorkou, mentorkou, manažérkou, verejnou hovorkyňou pacientov, vedkyňou, ale najmä nositeľkou zmien. Preto sme si ju obľúbili a preto má našu najvyššiu podporu. Podporu sestier a aj podporu pacientov, ktorí moderné ošetrovateľstvo potrebujú. Svoju pozíciu si zastáva v súlade so všetkými bodmi, ku ktorým ju zaviazalo jej vzdelanie, jej odhodlanie pre zmeny a jej dôstojný status.

Za porozumenie, spoločnú ústretovú komunikáciu a hľadanie riešení Vám srdečne ďakujeme S pozdravom

Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

Asociácia sestier a pacientov, ASAP

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb