© 2021 Stingray Studio

22.04.2019

apssvsr Blog 0

829

VÁŽENÁ PANI MINISTERKA ZDRAVOTNÍCTVA ANDREA KALAVSKÁ, DOVOĽTE NÁM, ABY SME VYJADRILI NAŠU PLNÚ PODPORU PANI PHDR. HELENE GONDÁROVEJ VYHNÍČKOVEJ V SÚVISLOSTI S PLNENÍM JEJ FUNKCIE HLAVNEJ ODBORNÍČKY MZ SR PRE OŠETROVATEĽSTVO.

Hlavná odborníčka pre ošetrovateľstvo, pani PhDr. Helena Gondárová Vyhníčková je hrdinkou pre rozvoj moderného ošetrovateľstva, ktorá ako jedna z mála sestier vo svojej vedúcej pozícii nemlčí. S laickou, aj s odbor-nou verejnosťou komunikuje a vysvetľuje moderné princípy ošetrovateľstva tak, aby jej všetci porozumeli. Kto iný má tieto princípy verejnosti vysvetľovať, ak verejnosť, ani mnohí iní zdravotnícki odborníci o týchto základných princípoch, o zmenách (aj historických) nevedia nič? Moderné vysokoškolské ošetrovateľstvo v SR nemá zatiaľ potrebnú podporu v praxi a nie je v odbornej, ani v laickej verejnosti dostatočne obhájené, hoci je mladé. Preto prosíme o trpezlivosť, čas a o odbornú komunikáciu, aby sme predchádzali zbytočným časovým a osobným stratám. Nečudujme sa razantnosti vo vyjadreniach Hlavnej odborníčky, ak prax na Slovensku je v ostrom rozpore s modernou výukou ošetrovateľstva na vysokých školách. Modernosť ošetrovateľstva podľa zabehnutých európskych kritérií potrebuje vytvorenie priestoru v mnohých postupných reformách zdravotníctva. Veď je to absurdné, ak sa Hlavná odborníčka MZ SR pre ošetrovateľstvo nemôže odborne vyjadriť ku téme premenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, keďže k tejto téme nebola vôbec prizvaná. Premenovaním tejto profesie prišlo pritom k nesúladu v názvosloví profesie sestra s európskym trendom. Európska Únia označuje praktickú sestru, ako sestru s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, so špecializáciami, s potrebnými rokmi praxe a zručnosťami a nie tak, ako sme my na Slovensku označili maturanta/tku! Predchodcovia pani Gondárovej nepodávali toľko verejných a usmerňujúcich odborných stanovísk k dôležitým témam v ošetrovateľstve tak, ako ich podáva ona. Svojim jedinečným statusom „Sestra roka 2012“ získala po prvý krát právo sa verejne vyjadrovať k dôležitým témam v zdravotníctve a najmä v ošetrovateľstve. Využila už vtedy túto príležitosť, ako jediná zo všetkých „Sestier roka“ a získala jedinečné zručnosti v mediálnej oblasti pre podporu ošetrovateľstva. Začala vysvetľovať čo znamená moderné ošetrovateľstvo, že je to okrem iného posúdenie pacienta, plánovanie intervencií, realizácia a vyhodnotenie ošetrovateľskej starostlivosti. Odovzdávala odbornej verejnosti prijateľným spôsobom to, čo získala svojim vzdelaním. Jej odborné zručnosti a jej vlastné vedecké práce sú veľkým prínosom pre pacientov v 21. storočí. Ošetrovateľstvo v osobe pani PhDr. Heleny Gondárovej Vyhníčkovej získalo veľkú podporovateľku rozvoja moderných vedeckých princípov, národných štandardných postupov založených na „Evidence Base Medicine“ a „Evidence Based Nursing“. Je to priekopníčka komunitného ošetrovateľstva, intenzívneho ošetrovateľstva a všetkých ostatných ošetrovateľských odvetví. Ošetrovateľstvo potrebuje systém a poriadok, aj pri nedostatku sestier. Odborný zástupca, ktorý mlčí a je viacej diplomatom, ako nositeľom moderných zmien v ošetrovateľstve slovenským pacientom a slovenskému ošetrovateľstvu v zdravotníctve nepomôže. Hlavnú odborníčku MZ SR k razantným postojom priviedla škola a jej dlhoročná prax, ktorá ju tak zaviazala byť realizátorkou, edukátorkou, mentorkou, manažérkou, verejnou hovorkyňou pacientov, vedkyňou, ale najmä nositeľkou zmien. Preto sme si ju obľúbili a preto má našu najvyššiu podporu. Podporu sestier a aj podporu pacientov, ktorí moderné ošetrovateľstvo potrebujú. Svoju pozíciu si zastáva v súlade so všetkými bodmi, ku ktorým ju zaviazalo jej vzdelanie, jej odhodlanie pre zmeny a jej dôstojný status.

Za porozumenie, spoločnú ústretovú komunikáciu a hľadanie riešení Vám srdečne ďakujeme S pozdravom

Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

Asociácia sestier a pacientov, ASAP

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb