© 2021 Stingray Studio

22.04.2019

apssvsr Blog 0

667

Ako „trojdňová bývalá“ šéfredaktorka týždenníka Slovenka som popri ná-vrhoch na stavbu sociálneho zariadenia NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke po večeroch začala „kresliť“ aj prvé návrhy časopisu ŠANCA. Sociálne-ho občasníka, ktorý najskôr komunikoval len tému nechcených detí a projekt Hniezdo záchrany. Keď vyšlo jeho prvé číslo, papier bol tenký takmer ako serví-tok a strán mal ledva 16. Ale ja som bola šťastná. Šťastná a spokojná, že máme platformu na komunikáciu projektu, ktorý si získal srdcia celého Slovenska. Dodnes máme vďaka hniezdam a aj vďaka časopisu ŠANCA, ktorý oplácal sponzorom ich pomoc pre nechcené deti, už 66 zachránených novorodencov.

 

Kde sme sa za 12 rokov posunuli? Okrem témy nechcených detí a Hniezd záchrany k starostlivosti o matky s deťmi v núdzi a k starostlivosti o odkázaných seniorov. Najprv v jednom centre sociálnych služieb a potom aj v druhom – v Solčanoch pri Topoľčanoch. A dnes? Časopis ŠANCA už nie je len časopisom, ktorý informuje o našej jednej organizácii, poskytujúcej sociálne služby. Minulý rok sa stal priestorom pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a cez ňu aj priestorom pre všetky jej členské organizácie. Ale nielen tie. ŠANCA má dnes šancu stať sa názorovým „hyde parkom“ pre celú oblasť sociálnych služieb a čiastočne aj zdravotných. Lebo ak odborná prax oboch týchto oblastí volá napríklad po potrebe zákona o dlhodobej starostlivosti (aj o tom píšeme v tomto čísle), ktorý má zadefinovať prelínanie sa sociálnej a zdravotnej starostlivosti, bolo by viac než vhodné, aby toto prelínanie sa a tiež výmenu názorov realizovala aj samotná odborná prax. Medzi sebou navzájom. Nie každý samostatne len vo svojom úzkom odbornom kruhu a len vo svojich samostatných odborných časopisoch, ktorým však laici veľmi nerozumejú a možno sa k nim ani nevedia dostať. Ale tu, práve na stránkach tohto štvrťročníka. Minulý rok sme začali s jeho distribúciou členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb po celej republike. Aj tento rok dostanú jedno číslo zadarmo. A ostatní? Máme pre vás skvelú správu. Môžete si ho predplatiť. Tento rok pridávame nielen strany – z 28 ideme na 36 – ale budú aj nové témy a rubriky. A máme veľkú ambíciu, najskôr aspoň v časopise pospájať odborníkov, ktorí doteraz išli každý svojou cestou. Skúsime to zmeniť. Časopis ŠANCA dáva možnosť na dialóg realizátorom sociálnych, zdravotných aj iných príbuzných služieb, odborníkom i firmám v týchto odvetviach, ale aj prijímateľom sociálnych služieb a pacientom a to zrozumiteľným – populárnym jazykom, ktorému budú rozumieť aj menej zainteresovaní. Lebo len tak vtiahneme do tém aj tých, pre ktorých sociálne a zdravotné služby poskytujeme. Len tak začnú chápať zložitosť oboch problematík a to, že niekedy len srdce nestačí a že na kvalitné sociálne a zdravotné služby treba mať aj dostatok financií, dobré zákony a fungujúci systém sociálnych a zdravotných služieb. Sú však v pomáhajúcich profesiách aj srdcia, ktoré bijú pre iných aj napriek nedostatku zdrojov. A také dobré srdcia bude hľadať aj Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Čítajte o nej a zapojte sa. Nezahoďme už ani jednu šancu, ktorá spojí teoretikov, odborníkov z praxe a zamestnancov v pomáhajúcich profesiách pre tých, ktorým pomáhame.

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb