© 2024 Stingray Studio

22.04.2019

apssvsr Blog 0

1664

Ako „trojdňová bývalá“ šéfredaktorka týždenníka Slovenka som popri ná-vrhoch na stavbu sociálneho zariadenia NÁRUČ Senior & Junior v bratislavskej Dúbravke po večeroch začala „kresliť“ aj prvé návrhy časopisu ŠANCA. Sociálne-ho občasníka, ktorý najskôr komunikoval len tému nechcených detí a projekt Hniezdo záchrany. Keď vyšlo jeho prvé číslo, papier bol tenký takmer ako serví-tok a strán mal ledva 16. Ale ja som bola šťastná. Šťastná a spokojná, že máme platformu na komunikáciu projektu, ktorý si získal srdcia celého Slovenska. Dodnes máme vďaka hniezdam a aj vďaka časopisu ŠANCA, ktorý oplácal sponzorom ich pomoc pre nechcené deti, už 66 zachránených novorodencov.

 

Kde sme sa za 12 rokov posunuli? Okrem témy nechcených detí a Hniezd záchrany k starostlivosti o matky s deťmi v núdzi a k starostlivosti o odkázaných seniorov. Najprv v jednom centre sociálnych služieb a potom aj v druhom – v Solčanoch pri Topoľčanoch. A dnes? Časopis ŠANCA už nie je len časopisom, ktorý informuje o našej jednej organizácii, poskytujúcej sociálne služby. Minulý rok sa stal priestorom pre Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a cez ňu aj priestorom pre všetky jej členské organizácie. Ale nielen tie. ŠANCA má dnes šancu stať sa názorovým „hyde parkom“ pre celú oblasť sociálnych služieb a čiastočne aj zdravotných. Lebo ak odborná prax oboch týchto oblastí volá napríklad po potrebe zákona o dlhodobej starostlivosti (aj o tom píšeme v tomto čísle), ktorý má zadefinovať prelínanie sa sociálnej a zdravotnej starostlivosti, bolo by viac než vhodné, aby toto prelínanie sa a tiež výmenu názorov realizovala aj samotná odborná prax. Medzi sebou navzájom. Nie každý samostatne len vo svojom úzkom odbornom kruhu a len vo svojich samostatných odborných časopisoch, ktorým však laici veľmi nerozumejú a možno sa k nim ani nevedia dostať. Ale tu, práve na stránkach tohto štvrťročníka. Minulý rok sme začali s jeho distribúciou členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb po celej republike. Aj tento rok dostanú jedno číslo zadarmo. A ostatní? Máme pre vás skvelú správu. Môžete si ho predplatiť. Tento rok pridávame nielen strany – z 28 ideme na 36 – ale budú aj nové témy a rubriky. A máme veľkú ambíciu, najskôr aspoň v časopise pospájať odborníkov, ktorí doteraz išli každý svojou cestou. Skúsime to zmeniť. Časopis ŠANCA dáva možnosť na dialóg realizátorom sociálnych, zdravotných aj iných príbuzných služieb, odborníkom i firmám v týchto odvetviach, ale aj prijímateľom sociálnych služieb a pacientom a to zrozumiteľným – populárnym jazykom, ktorému budú rozumieť aj menej zainteresovaní. Lebo len tak vtiahneme do tém aj tých, pre ktorých sociálne a zdravotné služby poskytujeme. Len tak začnú chápať zložitosť oboch problematík a to, že niekedy len srdce nestačí a že na kvalitné sociálne a zdravotné služby treba mať aj dostatok financií, dobré zákony a fungujúci systém sociálnych a zdravotných služieb. Sú však v pomáhajúcich profesiách aj srdcia, ktoré bijú pre iných aj napriek nedostatku zdrojov. A také dobré srdcia bude hľadať aj Národná cena starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Čítajte o nej a zapojte sa. Nezahoďme už ani jednu šancu, ktorá spojí teoretikov, odborníkov z praxe a zamestnancov v pomáhajúcich profesiách pre tých, ktorým pomáhame.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb