© 2024 Stingray Studio

21.10.2019

apssvsr Aktuality 0

2207

Účastníci XVI. odbornej konferencie APSS v SR – „Ako s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych služieb?“, ktorá sa konala v Bratislave 16. a 17. októbra sa zhodli, že napriek tomu, že v systéme sociálnych služieb je stále nedostatok finančných a ľudských zdrojov, hodnotenie Štandardov kvality sociálnych služieb je dobré brať ako výzvu na reálne zvyšovanie kvality služieb a nie ako zákonnú nutnosť. Ako zdôraznila predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová, prijímateľ sociálnych služieb má právo na najvyššiu kvalitu a nemôže znášať dôsledky zle nastaveného systému.“ Čestný hosť konferencie, predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič zdôraznil, že je nutné ukončiť delenie odkázaných občanov na verejných a neverejných a aj preto SK8 podporila zmenu vzorca, ktorá môže zrovnoprávniť odkázaných aj zo zdrojov samosprávy. Riaditelia a vedúci pracovníci si vymenili skúsenosti medzi sebou i s českými kolegami a diskutovali o možnosti kombinácie zavedenia štandardov spolu s overenými systémami manažérstva riadenia a vypočuli si tiež rady ako môžu získať, udržať si a viesť svoje tímy zamestnancov. Za účasti zástupcov slovenského i českého rezortu sociálnych vecí plénum takmer 300 účastníkov hovorilo aj o krokoch, ktoré bude musieť k stabilizácii sociálnych služieb prijať nová vláda po voľbách. Takmer 60 pracovníkov prvého kontaktu si v rámci workshopov vyskúšali nové možnosti práce s prijímateľom sociálnych služieb: ako je bazálna stimulácia, kinaestetika, či efektívna tvorba individuálnych plánov. Zoznámili sa tak aj s tromi renomovanými školiteľmi: Karolínou Maloň Friedlovou v ČR, Alenou Kubes z Rakúska a Jiřím Sobekom (na poslednej fotke s Annou Ghannamovou), ktorí tieto kurzy prinášajú na Slovensko od konca tohto roka práve pod značkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb