© 2021 Stingray Studio

21.10.2019

apssvsr Aktuality 0

1062

Účastníci XVI. odbornej konferencie APSS v SR – „Ako s kým a za čo zvyšovať kvalitu sociálnych služieb?“, ktorá sa konala v Bratislave 16. a 17. októbra sa zhodli, že napriek tomu, že v systéme sociálnych služieb je stále nedostatok finančných a ľudských zdrojov, hodnotenie Štandardov kvality sociálnych služieb je dobré brať ako výzvu na reálne zvyšovanie kvality služieb a nie ako zákonnú nutnosť. Ako zdôraznila predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová, prijímateľ sociálnych služieb má právo na najvyššiu kvalitu a nemôže znášať dôsledky zle nastaveného systému.“ Čestný hosť konferencie, predseda SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič zdôraznil, že je nutné ukončiť delenie odkázaných občanov na verejných a neverejných a aj preto SK8 podporila zmenu vzorca, ktorá môže zrovnoprávniť odkázaných aj zo zdrojov samosprávy. Riaditelia a vedúci pracovníci si vymenili skúsenosti medzi sebou i s českými kolegami a diskutovali o možnosti kombinácie zavedenia štandardov spolu s overenými systémami manažérstva riadenia a vypočuli si tiež rady ako môžu získať, udržať si a viesť svoje tímy zamestnancov. Za účasti zástupcov slovenského i českého rezortu sociálnych vecí plénum takmer 300 účastníkov hovorilo aj o krokoch, ktoré bude musieť k stabilizácii sociálnych služieb prijať nová vláda po voľbách. Takmer 60 pracovníkov prvého kontaktu si v rámci workshopov vyskúšali nové možnosti práce s prijímateľom sociálnych služieb: ako je bazálna stimulácia, kinaestetika, či efektívna tvorba individuálnych plánov. Zoznámili sa tak aj s tromi renomovanými školiteľmi: Karolínou Maloň Friedlovou v ČR, Alenou Kubes z Rakúska a Jiřím Sobekom (na poslednej fotke s Annou Ghannamovou), ktorí tieto kurzy prinášajú na Slovensko od konca tohto roka práve pod značkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR.

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb