Odborná konferencia

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ REPUBLIKY zorganizovala dňa 30.11.2012 v Banskej Bystrici odbornú konferenciu

"Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike".

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pozýva na Deň otvorených dverí

APSSvSR LOGO final 150 x 156

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSSvSR) pripravuje pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 19. a 20. októbra v niekoľkých desiatkach zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku. 

Fungovanie sociálnych služieb za súčasného stavu legislatívy

Zákon 448/2002 o sociálnych službách:

Vzhľadom k tomu, že štát preniesol kompetenciu na samosprávu, ktorá zabezpečuje sociálne služby vo vlastných zariadeniach a súčasne objednáva služby u neverejných poskytovateľov, ale zároveň nedokončil fiškálnu decentralizáciu (nedal samospráve dosť peňazí na zabezpečovanie kompetencií), samospráva sa chová tak, že najskôr „nakŕmi“ svoje zariadenia a neverejným neposkytuje toľko peňazí ako im prislúcha podľa zákona o sociálnych službách.

Tvrdenie, že na dodržanie zákona nemá dosť zdrojov je pravdivé, preto ju už ani médiá neženú k zodpovednosti za klientov zariadení sociálnych služieb = občanov, ktorým majú poskytovať služby. Napriek tomu však ide o flagrantné porušovanie zákona.

Čítať ďalej: Fungovanie sociálnych služieb za súčasného stavu legislatívy

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR