Sociálne služby na Slovensku. Ako ďalej?

21. novembra 2013 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia
SOCIÁLNE SLUŽBY NA SLOVENSKU. AKO ĎALEJ?

Cieľom konferencie bolo prediskutovať rôzne stanoviská a pokúsiť sa hľadať spoločné riešenie na optimalizáciu a budúcu organizáciu sociálnych služieb na Slovensku.

Na konferencii vystúpili

  • predstavitelia MPSVR a oboznámili nás s novelou zákona o sociálnych službách.
  • Českí autori odbornej publikácie „Optimalizace sociálnich služeb“

Prezentáciu Ladislava Průšu z Výzkumního ústavu práce a sociálních věcí v Prahe nájdete TU.
Prezentáciu Mgr. Lýdie Brichtovej, PhD. z MPSVR SR nájdete TU.
Prezentáciu Ing. Petra Víšeka z Národního centra sociálních studií z Prahy nájdete TU.

Konferencia mimovládnych neziskových organizácií 2013

Milí priatelia!

Pozývame Vás na konferenciu mimovládnych neziskových organizácií 2013 v duchu tradície stupavských konferencií, ktorá sa uskutoční v dňoch 29.-30.10.2013 v Bratislave.

Účasť na konferencii je otvorená pre všetkých, preto neváhajte pozvať svojich priateľov a spoločnými silami prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti na Slovensku.
 
Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.

Tešíme sa na Vás

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

tel.: 02/509 44 981
e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING
web: www.tretisektor.gov.sk

5. Fórum poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

Poskytovatelia služieb pre osoby so zdravotným postihnutím sa zišli v Bratislave 18. a 19. septembra 2013 na 5. Fóre poskytovateľov, aby hodnotili aktuálnu situáciu v tejto oblasti. S prezentáciou, predstavujúcou APSS vystúpila aj jej predsedníčka Ing.Milada Dobrotková. Jej príspevok si môžete pozrieť TU.

Ponuka kníh o Alzheimerovej chorobe

Pri príležitosti septembra - svetového mesiaca Alzheimerovej choroby - ponúka Centrum Memory knihy k tejto problematike.
Všetky materiály je možné objednať si priamo v centre Memory v Bratislave na adrese: JLIB_HTML_CLOAKING

Čítať ďalej: Ponuka kníh o Alzheimerovej chorobe

Vyhlásenie APSS SR k rokovaniu o novele zákona o sociálnych službách 448/2008, ktorá má byť prerokovávaná v NR SR v roku 2013

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike vydáva po skončení medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona o sociálnych službách 448/2008, ktorá má byť prerokovaná v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2013 nasledovné stanovisko.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR