Protest v NR SR počas Dňa otvorených dverí

Dňa 1.9.2015 pri príležitosti Dňa otvorených dverí zorganizovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR v spolupráci so Združením seniorských prijímateľov sociálnych služieb, Katolíckou charitou a Evanjelickou diakoniou protestnú akciu, aby upozornila na porušovanie Ústavy SR zo strany štátu pri zabezpečovaní sociálnych služieb pre odkázaných seniorov a diskrimináciu neziskových organizácií, zabezpečujúcich tieto služby v porovnaní so štátnymi zariadeniami.

Čítať ďalej: Protest v NR SR počas Dňa otvorených dverí

Medzinárodná konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby"

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA VII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU
Téma:  "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby"
Termín:   17. – 18. septembra 2015
Miesto konania:   Bratislava, Garni*G Hotel (bývalý hotel Doprastav)

Čítať ďalej: Medzinárodná konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy ...

Odborná konferencia - Sociálne a zdravotné služby poskytované odkázaným

20. mája 2015 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia na tému Sociálne a zdravotné služby poskytované odkázaným.
Cieľom odbornej konferencie bolo upriamiť odbornú diskusiu na otázky dlhodobej starostlivosti, financovania sociálnych služieb a financovania ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb.
Závery z odbornej konferencie TU.

Čítať ďalej: Odborná konferencia - Sociálne a zdravotné služby poskytované odkázaným

VII. Valné zhromaždenie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR zorganizovala v termíne 19. mája 2015 od 13:00 hod v SUZA, Drotárska cesta 46, Bratislava VII. Valné zhromaždenie.

Boj za spravodlivé financovanie sociálnych služieb

Vážení priatelia, toto video mapuje nekonečný boj našej Asociácie za spravodlivé financovanie sociálnych služieb na Slovensku. Môžete si ho pozrieť TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR