Správa o hodnotení strategického dokumentu „Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“

Na webovej stránke Okresného úradu Bratislava www.minv.sk a na webovej stránke ŽP SR www.enviroportal.sk je zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“

Podľa §10 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. má verejnosť možnosť predložiť svoje stanovisko.

V prípade, že máte pripomienky, stanovisko k danej Správe zašlite ju predsedníčke APSSvSR Ing. Dobrotkovej, MPH -  JLIB_HTML_CLOAKING Následne budú pripomienky, stanoviská zaslané na Okresný úrad Bratislava hromadne pod záštitou APSSvSR.

Tlačová správa k Happeningu pred Úradom vlády SR

Dňa 14.10.2015 sa pred Úradom vlády SR uskutočnil happening, ktorým ktorým chceli neverejní poskytovatelia sociálnych služieb verejnosti povedať, že starí ľudia potrebujú pomoc a nesmú zomierať bez pomoci štátu.

Tlačovú správu k tejto akcii nájdete TU.

Odborná konferencia "Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb"

SRDEČNE Vás pozývame na odbornú konferenciu "Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb"
Termín: 10.12.2015
Miesto konania: SUZA, Drotárska cesta, Bratislava
Začiatok konferencie: 9:00 hod
Prihlášku zašlite na: JLIB_HTML_CLOAKING do 30.10.2015
Program a pozvánku nájdete TU.

Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov pred Úrad vlády SR

Vážení priatelia, príbuzní našich klientov,
Samospráva im poskytuje len 1/3 z verejných zdrojov a 2/3 musíte doplácať Vy, zo zdrojov svojich rodičov, alebo z vlastných. Na príspevok čakajú vaši rodičia od 4 – 10 mesiacov, podľa kraja a niektorí sa ho nedočkajú vôbec...

Čítať ďalej: Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov pred Úrad vlády SR

Aktivisti demonštrovali za rovnaké práva seniorov v neverejných zariadeniach.

Bratislava 16. septembra (TASR) - Na diskrimináciu seniorov umiestnených u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb poukázal dnešný brífing pred budovou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Bratislave. Organizátori demonštratívne zatarasili vchod do budovy polohovateľnými posteľami. Upozornili, že verejné zariadenia sociálnych služieb dostávajú 2/3 z verejných zdrojov, kým klienti neverejných poskytovateľov dostávajú 1/3 a niekedy sa jej nedožijú. Na porušovanie štyroch ústavných práv, ktoré slovenská ústava garantuje, poukázala predsedníčka Združenia seniorských prijímateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová. Okrem iného na právo na pomoc v núdzi. Celý článok TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR