© 2024 Stingray Studio

28.06.2022

apssvsr Aktuality 0

938

Ďakujeme všetkým účastníkom a partnerom jubilejnej XX. odbornej konferencie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR, ktorú sme organizovali 16.-17. júna v Senci.

 

Ďakujeme aj všetkým prednášateľom, ktorí počas dvoch dní priniesli poskytovateľom sociálnych služieb množstvo dôležitých informácií, podnetov a inšpirácií. Dozvedeli sme sa o ako sa postupne do praxe dostáva nový informačný systém o sociálnych službách IS SOS, ale aj to čoho sa vyvarovať v praxi ak začne platiť nový Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach. Formu auditu môže zohrať aj monitoring komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá má oprávnenie vstupovať do zariadení sociálnych služieb aj neohlásene. Celosvetové noviny v oblasti sociálnych služieb od riešenia nedostatku zamestnancov cez migračné schémy z tretieho sveta, deinštitucionalizáciu až po nové technológie a robotizáciu priniesol prezident českej asociácie poskytovateľov Jiří Horecký, ktorý je prezidentom medzinárodnej organizácie združujúcej poskytovateľov sociálnych služieb – European Ageing Network a zároveň aj prezidentom Únie zamestnávateľských zväzov ČR. Veľkou tému aj moderné riešenie telemedicíny prezentoval exkluzívny partner konferencie spoločnosť Goldmann Systems, Kimberly Clark Depend generálny partner APSS v SR na rok 2022 predstavil cez spoločnosť KALEIDO novú technologickú zábavku a terapiu pre seniorov – virtuálne cestovanie po svete a generálny partner Národnej starostlivosti Dobré srdce spoločnosť Hartmann Rico nielenže uhradila účastníkom školenie deeskalačných techník, ale priniesla aj zážitkový workshop gerontooblek, vďaka ktorému si pracovníci sociálnych služieb vyskúšali ako sa cíti chorý, starý človek čo určite zvýši mieru empatie k starostiam klientov , o ktorých sa starajú.

 

Zlatým klincom konferencie boli dve besedy na ktorých sa okrem iných zúčastnil osobne aj minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Odborníci diskutovali s ministrom o tom ako riešiť nedostatok financií poskytovateľov na dlhodobo udržateľné a nezávislé zdroje energií a na dobudovanie protipožiarnych zariadení v budovách sociálnych služieb. Ale aj o nutnosti spravodlivejšieho a najmä vyplácaného finančného príspevku od samospráv pre odkázaných u neverených poskytovateľov. Lebo novela zákona o sociálnych službách, žiaľ od obcí nepriniesla žiaden príspevok a z krajov ho dokonca znížila. Minister prisľúbil, že sa témam bude zodpovedne venovať. Niektorým do polovice augusta, niektoré na jeseň. Veríme, že sa tak stane a že odborná konferencia bude prínosom nielen vďaka novým informáciám, ale aj reálnym riešeniam problémov, ktoré poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov najviac trápia.

 

Bolo príjemné sa po 2,5 roku stretnúť osobne a aj neformálne podebatovať a vymeniť si skúsenosti.

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb