© 2024 Stingray Studio

08.03.2018

apssvsr Aktuality 0

2022

 

Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová prijala Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR

 

Prítomní: Ing. Erika Jurinová, Mgr. Marta Pauková, Mgr. Miriam Šuteková, Mgr. Anna Ghannamová, PhDr. Erika Révajová, Kristína Kovács MBA

 

8.3.2018, Žilina – Na pôde Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) prijala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová zástupcov Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb SR (ďalej Asociácia) na čele s predsedníčkou Annou Ghannamovou. Asociácia dnes zastupuje 140 poskytovateľov z celej Slovenskej republiky, ktorí poskytujú sociálne služby 6 300 odkázaným občanom a zamestnávajú 3 800 zamestnancov.

 

Cieľom stretnutia, ktoré iniciovala Asociácia, bolo získať podporu nového vedenia ŽSK na zrovnoprávnenie verejných a neverejných prijímateľov sociálnej služby. Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová prisľúbila, že kraj zohľadní požiadavku Asociácie a získa reálne čísla nákladov na jednotlivé druhy sociálnych služieb a to nielen tých, ktoré sú podľa zákona o sociálnych službách zarátané do ekonomicky oprávnených nákladov (EON). „Aj nás zaujímajú reálne čísla všetkých vstupov do služby, teda aj tých, ktoré sú verejným zariadeniam hradené aj mimo rozpočtu samotného zariadenia napríklad z odboru správy majetku VÚC. Je dôležité zistiť reálne číslo vynakladaných prostriedkov na každý druh služby.“

 

Finančné prostriedky, ktoré ŽSK ušetril po tom, čo zmenou zákona od 1.1.2018 už nebude vyplácať príspevok v odkázanosti na niektoré druhy služieb, budú použité v prospech prijímateľov sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov. Ide presne o 406 000 EUR, z ktorých kraj zvýšil finančný príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov. Z nich bude hradiť aj zvýšenú hodinovú sadzbu na špecializované poradenstvo, všetky lôžka krízovej intervencie, službu včasnej intervencie, sprostredkovanie osobnej asistencie a iné sociálne služby, ktoré poskytujú neverejní poskytovatelia a ich služba bude od občanov požadovaná.

 

Riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Marta Pauková zdôraznila, že ŽSK prispieva na prevádzku aj prijímateľom sociálnej služby, ktorú im poskytuje neverejný poskytovateľ v inom kraji. „Tak ako káže zákon, rešpektujeme právo občana si vybrať poskytovateľa sociálnej služby. A keď dostaneme takúto požiadavku objednávame si túto službu u poskytovateľa a prispievame na prevádzku.“

 

Predsedníčka APSSvSR Anna Ghannamova poďakovala predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej za jej spravodlivý postoj. „Verím že príklad ŽSK budú nasledovať aj ostatné kraje a že naozaj v každom kraji sa budú ich vedenia snažiť dávať rovnaký podiel z verejných financií odkázaným občanom bez ohľadu na poskytovateľa.“

 

Zástupcovia ŽSK a APSSvSR sa ďalej dohodli na skoordinovaní postupu v súvislosti s najbližšou novelou zákona 448/2008 Z.z. s tým, že požiadavky navzájom zosúladia do 31. marca 2018. Zároveň sa zhodli, že vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku, je dôležité

 

vytvoriť fond odkázanosti, do ktorého by prispievalo cele aktívne obyvateľstvo, pretože bez nových zdrojov do tejto oblasti nebude možné reagovať na potrebu odkázaných ľudí.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb