© 2024 Stingray Studio

22.05.2018

apssvsr Aktuality 0

2010

Dňa 22.5.2018 absolvovali predsedníčka APSS v SR – Mgr. Anna Ghannamová a podpredsedníčka APSS v SR Doc. MUDr. Božena Bušová CSc, rokovanie s GR UPSVaR Ing. Mariánom Valentovičom a Mgr. Katarínou Dubovanovou, riaditeľkou sekcie služieb zamestnanosti:

 

Informovali zástupcov UPSVaR o kritickom nedostatku pracovníkov v sociálnych službách a potrebe zahájiť zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín.

 

Boli sme upozornení na významnú úlohu portálu www.istp.sk (informačný systém trhu prace), z ktorého sa čerpajú oficiálne informácie o nedostatkových profesiách, a z ktorého štatistiky poukazujú na problém najmä v nedostatku pracovníkov v hotelových službách a v cudzineckom ruchu, a to hlavne v období sezóny.

 

Je preto potrebné, aby všetci poskytovatelia, ktorí pociťujú problémy s nedostatkom pracovníkov, vždy nahlasovali túto potrebu na portál www.istp.sk a označili aj možnosť zamestnávania cudzincov z tretích krajín, ktorým však musia poskytnúť aj ubytovanie. Ak to budeme pravidelne ako poskytovatelia robiť, prejaví sa to aj v budúcoročných štatistikách, ktoré sa z tohto portálu automaticky generujú. Tento rok sme do zoznamu chýbajúcich profesií nahlásili aj opatrovateľky, aj zdravotné sestry v sociálnych službách (pod jednotný kód sestra bez špecializácie – lebo kód opatrovateľky nie je podľa formulárov EÚ v evidencii) vďaka pripomienke materiálov v rámci Republikovej únie zamestnávateľov, ktorej sme sa ako Asociácia stali členom len nedávno.

 

Podrobnejšie informácie o zamestnávaní cudzincov nájdete tu: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov.html?page_id=272197

 

Do konca mesiaca pošleme našim riadnym členom manuál, podľa ktorého už môžu aj dnes zrýchleným procesom zamestnávať cudzincov.

 

Zástupcom UPSVaR sme navrhli začať rokovania spolu s MPSVR a Cudzineckou políciou, aby sa tento proces zamestnávania cudzincov v sociálnych službách skrátil a zjednodušil aj zo strany polície, lebo skrátenie vďaka opatreniam UPSVaR nie sú dostatočné na riešenie súčasného akútneho nedostatku síl na tieto pomáhajúce profesie. A nebudú ani do budúcnosti vzhľadom na demografický vývoj.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb