© 2021 Stingray Studio

22.05.2018

apssvsr Aktuality 0

806

Dňa 22.5.2018 absolvovali predsedníčka APSS v SR – Mgr. Anna Ghannamová a podpredsedníčka APSS v SR Doc. MUDr. Božena Bušová CSc, rokovanie s GR UPSVaR Ing. Mariánom Valentovičom a Mgr. Katarínou Dubovanovou, riaditeľkou sekcie služieb zamestnanosti:

 

Informovali zástupcov UPSVaR o kritickom nedostatku pracovníkov v sociálnych službách a potrebe zahájiť zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín.

 

Boli sme upozornení na významnú úlohu portálu www.istp.sk (informačný systém trhu prace), z ktorého sa čerpajú oficiálne informácie o nedostatkových profesiách, a z ktorého štatistiky poukazujú na problém najmä v nedostatku pracovníkov v hotelových službách a v cudzineckom ruchu, a to hlavne v období sezóny.

 

Je preto potrebné, aby všetci poskytovatelia, ktorí pociťujú problémy s nedostatkom pracovníkov, vždy nahlasovali túto potrebu na portál www.istp.sk a označili aj možnosť zamestnávania cudzincov z tretích krajín, ktorým však musia poskytnúť aj ubytovanie. Ak to budeme pravidelne ako poskytovatelia robiť, prejaví sa to aj v budúcoročných štatistikách, ktoré sa z tohto portálu automaticky generujú. Tento rok sme do zoznamu chýbajúcich profesií nahlásili aj opatrovateľky, aj zdravotné sestry v sociálnych službách (pod jednotný kód sestra bez špecializácie – lebo kód opatrovateľky nie je podľa formulárov EÚ v evidencii) vďaka pripomienke materiálov v rámci Republikovej únie zamestnávateľov, ktorej sme sa ako Asociácia stali členom len nedávno.

 

Podrobnejšie informácie o zamestnávaní cudzincov nájdete tu: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov.html?page_id=272197

 

Do konca mesiaca pošleme našim riadnym členom manuál, podľa ktorého už môžu aj dnes zrýchleným procesom zamestnávať cudzincov.

 

Zástupcom UPSVaR sme navrhli začať rokovania spolu s MPSVR a Cudzineckou políciou, aby sa tento proces zamestnávania cudzincov v sociálnych službách skrátil a zjednodušil aj zo strany polície, lebo skrátenie vďaka opatreniam UPSVaR nie sú dostatočné na riešenie súčasného akútneho nedostatku síl na tieto pomáhajúce profesie. A nebudú ani do budúcnosti vzhľadom na demografický vývoj.

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb