© 2024 Stingray Studio

06.06.2018

apssvsr Aktuality 0

1376

Vedenie Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR realizuje od začiatku roku tzv. Spanilú jazdu po slovenských župách, kde navštevuje predsedov samosprávnych krajov a vedúcich sociálnych odborov v snahe presvedčiť ich, aby na prijímateľa sociálnej služby u neverejného poskytovateľa vynakladali rovnaké zdroje z peňazí kraja ako na prijímateľa v samosprávnom zariadení.

 

Všetci odkázaní občania v sociálnych zariadeniach a to bez ohľadu na to, či sú umiestnení v samosprávnom – verejnom zariadení, alebo u neverejného – neziskové poskytovateľa majú rovnaké občianske práva na pomoc v núdzi a rovnocenné právo na čerpanie finančnej pomoci z verejných zdrojov samosprávy.

 

To sa však nedeje. Aj preto, lebo prijímateľom u neverejných poskytovateľov je doplatok z kraja vyrátavaný podľa sumy priemerných bežných výdavkov za uplynulý rok vo verejných zariadeniach, ktoré ale kraje často vedome znižujú.

 

Tým, že do nákladov sociálnej služby vo svojom zariadení nerátajú všetky náklady. Už aj samotné MPSVR SR upozornilo kraje na túto chybu a zástupcovia asociácie chcú vedieť, či sú kraje ochotné ju napraviť a doplatiť neverejným poskytovateľom financie na tento rok.

 

Zároveň získavajú cez dotazník, ktorý krajom zaslali oficiálne údaje o financovaní služieb, v snahe urobiť reálnu analýzu a porovnanie výdavkov verejných a neverejných poskytovateľov na službu, aby sme v SR vedeli určiť reálnu a nie umelo znižovanú deformovanú cenu tej ktorej sociálnej služby.

 

Podľa predsedníčky APSS v SR Anny Ghannamovej nemôže samospráva páchať na svojich občanoch diskrimináciu. „Ak ju dokázal zrovnoprávnením príspevku zo štátu odstrániť od 1.1. 2017 štát, musí to dokázať aj samospráva. V opačnom prípade budeme trvať na odňatí tejto kompetencie zo samosprávy a budeme žiadať celý príspevok aj s doplatkom na prevádzku od štátu. Štát je totiž garantom dodržiavania Ústavy SR, ktorá garantuje občanovi v núdzi pomoc. A ak si samospráva, či už na úrovni krajov, alebo miest a obcí nechce dostatočne, alebo vôbec plniť svoju úlohu, musí zakročiť štát a musí to napraviť. „ dodala.

 

Reportáž z návštevy trenčianskeho župana.

 

Link: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/158523#1893

 

príspevok je v 31 minúte Financovanie sociálnych služieb

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb