© 2024 Stingray Studio

03.07.2019

apssvsr Aktuality 0

1630

 Musia vrátiť príspevok, hoci ho použili na pomoc odkázaným.

Pomôže nitrianska župa?

Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Mgr. Anna Ghannamová sa dnes stretla v Nitre so zástupkyňami Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK), aby sa pokúsili spolu nájsť riešenie na finančné straty neverejných poskytovateľov v NSK, vzniknuté nutnosťou vrátenia časti finančného príspevku na prevádzku (FPP) z roku 2018.

Mnohí neverejní poskytovatelia v NSK dostali totiž na začiatku tohto polroka list z kraja, podľa ktorého majú vrátiť z finančného príspevku na prevádzku dokopy vyše 160 000 E, pretože priemerné úhrady ich prijímateľov boli vyššie ako priemerné úhrady prijímateľov krajských zariadení sociálnych služieb. Kraj tvrdí, že postupoval podľa podpísaných zmlúv a zákona 448/2008 o sociálnych službách. Ale niekedy zákony a zmluvy nemajú logiku a nereflektujú realitu. Zúčtovanie príspevku totiž neberie do úvahy zvýšenie nákladov na rok 2018, ktoré bolo spôsobené nielen zvýšením minimálnej mzdy, ale najmä príplatkami za soboty, nedele a sviatky. To býva v zariadeniach sociálnych služieb veľká suma, keďže mzdové a odvodové náklady tvoria vyše 72-78% všetkých nákladov. Krajské zariadenia nič zúčtovať nemusia a tak im chýbajúce financie dá kraj z vlastného rozpočtu – teda z daní všetkých občanov kraja. Neverejnému poskytovateľovi ich nemá kto dať. A hoci tí financie použili na reálne zabezpečenie sociálnej služby pre odkázaných, na základe zákona ich musia kraju vrátiť. Mnohí si teda museli požičať (z banky, alebo zo súkromných zdrojov), aby kraju vrátili to, čo vynaložili na zabezpečenie služby pre odkázaných občanov kraja.

Zástupkyne NSK na čele s vedúcou sekretariátu riaditeľa NSK Ing. Helenou Psotovou a riaditeľkou odboru sociálnych vecí Mgr. Erikou Róžovou vnímajú, že je to pre neverejných poskytovateľov problém, a chápu, že finančnú nevyváženosť spôsobuje aj to, že na výpočet príspevku (a teda aj zúčtovania) sa berú do úvahy náklady a príjmy predchádzajúceho roka, hoci náklady roka aktuálneho boli minulý rok neporovnateľne vyššie a toto zvýšenie bolo dané zákonom. Preto predsedníčku APSS v SR informovali, že budú cez predsedu NSK a poslancov NSK iniciovať možnosť schválenia mimoriadnej dotácie pre neverejných poskytovateľov NSK, aby im boli financie, ktoré zo zákona musia vrátiť, hoci ich reálne použili na službu, kompenzované.

Predsedníčka asociácie Anna Ghannamová informovala zástupkyne NSK aj o tom, že APSS v SR nesúhlasí s niektorými kritériami NSK, ktoré budú musieť spĺňať neverejní poskytovatelia, ak má byť ich činnosť v súlade s Koncepciou rozvoja sociálnych služieb kraja. „Dovolím si povedať, že minimálne dve kritériá, sú podľa názoru asociácie v rozpore s právom občana na výber poskytovateľa a v rozpore so Štandardami kvality sociálnych služieb“, zdôraznila predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová a požiadala kraj o modifikáciu týchto kritérií.

Zástupkyne NSK ju ubezpečili, že všetci súčasní neverejní poskytovatelia NSK dostanú tento rok potvrdenie o tom, že sú v súlade s koncepciou rozvoja NSK. Riaditeľka odboru sociálnych vecí NSK tiež prisľúbila, že koordinátorka APSS v SR v NSK Juliana Hanzová bude prizvaná do komisie, ktorá tvorí Koncepciu rozvoja sociálnych služieb, aby tak asociácia bola informovaná o kritériách a aby aj NSK poznalo názor a starosti neverejných poskytovateľov, ktorí sa starajú o rovnocenných občanov kraja a plnia tak verejnoprospešnú činnosť bez nároku na zisk.

Situáciu v nitrianskom kraji budeme naďalej sledovať a veríme, že predseda a poslanci nitrianskej župy pomôžu.

 

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb