© 2024 Stingray Studio

22.07.2019

apssvsr Blog 0

2773

ČI CHCEME ALEBO NIE, VŠETKO PREBIEHA PROCESOM VÝVOJA A ZMENY, SOCIÁLNE SLUŽBY NEVYNÍMAJÚC. TYPICKÝM PRÍKLADOM SÚ ZAMESTNANCI, TRH PRÁCE A CELKOVÝ ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV. VEĽA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZÁPASÍ S NEDOSTATKOM PERSONÁLU NA JEDNEJ STRANE A KVALITOU PERSONÁLU NA STRANE DRUHEJ. ÚPRIMNE, KOĽKO POSKYTOVATEĽOV SA ZAMERIAVA NA ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV NAD RÁMEC SVOJICH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ?

Dnešný trh práce sa začína postupne meniť, objavujú sa nám dokonca až 4 generácie zamestnancov. Okrem veku je dôležitým aspektom aj doba, v ktorej zamestnanci vyrastali. Špecifiká jednotlivých generácií, ich vnímanie práce a celková motivácia je rozdielna. Výrazný podiel na trhu práce budú postupne zastávať ľudia vo veku od 26 do 35 rokov, ktorí disponujú kúpnou silou, sú dôležitou súčasťou obyvateľstva a predovšetkým preferujú nové požiadavky u zamestnávateľov. Doba, kedy hlavným lákadlom pre nových zamestnancov boli príspevky na obedy, týždeň dovolenky naviac alebo supervízna podpora je dávno preč. Akým spôsobom dnes prebieha nábor nových zamestnancov: Inzerciou voľného miesta na webových stránkach a umiestnením inzerátu na úrade práce? Veľmi málo a dnes prakticky nedostačujúce. V dobe, kedy nezamestnanosť atakuje historické minimá sa zamestnávatelia „bijú“ o kvalitných zamestnancov a rozhodujú maličkosti. Prostredie sociálnych služieb je tiež konkurenčný trh, na ktorom si potenciálni zamestnanci vyberajú najvhodnejšieho zamestnávateľa. Zamestnávateľ má možnosť adekvátne reagovať a zmeniť stereotypné procesy alebo len čakať a dúfať, že niekto sa objaví. Najväčší podiel na trhu práce majú generácia X (narodení 1965 až 1979) a generácia Y (narodení 1980 až 1995), tiež označovaná ako mileniáli. Výskum priniesli ManpowerGroup v spolupráci s Reputation Leaders na vzorke viac ako 19 000 respondentov v 25 krajinách. Zaujímavá štúdia približuje potreby generácie Y a vývoj na pracovnom trhu. Rozdielnosť dvoch generácií je značná, hlavne v oblasti technológii, lojality a ambícií. Generácia Y dnes uprednostňuje alternatívne spôsoby práce, ktoré sa u generácie X prakticky nevyskytovali. Poskytovatelia sociálnych služieb sa nemôžu predbiehať, kto zaplatí za zamestnanca viac! Silným nástrojom, ktorý ovplyvňuje potenciálneho zamestnanca je verejná mienka a hlavne nefinančná motivácia. Nefinančná motivácia je veľakrát rozhodujúcim kritériom pri výbere zamestnávateľa. Netreba sa báť učiniť nové kroky, siahnuť po netradičných benefitoch, pretože bez toho na meniacom sa trhu práce uspieť bude čoraz náročnejšie.

Príklady dobrej praxe: sick days (bez potreby ospravedlnenky od lekára), kariérny rast, flexibilná pracovná doba, posun pracovnej doby, homeoffice, podpora kultúrnych a športových akcií, pitný režim, teambuildingy, flexipasy na voľnočasové aktivity, príspevky na ubytovanie či na cestu do zamestnania, súťaže v rámci organizácie, bankové účty zdarma, mobilné tarify pre zamestnancov, podpora vzdelávania, benefity zdravého zamestnanca, zdravotné balíčky, zdravotná starostlivosť, akcie pre rodi-ny, benefity za lojalitu a výročia, sebarealizácia, športové dni a podpora zdravého životného štýlu, podpora ekológie, požičovňa bicyklov, podpora dobrovoľného darcovstva krvi, atď.

Generácia X:

  • Rovnováha medzi osobným a pracovným životom.
  • Dokáže poľaviť zo svojich nárokov.
  • Zamestnanci sú ochotní zotrvať u jedného zamestnávateľa viac rokov.

Generácia Y:

  • Ambiciózni ľudia s potrebou kariérneho rastu a sebarealizácie.
  • Ochota vzdelávať sa a pracovať na sebe.
  • Neradi sa obmedzujú, riskujú, potrebujú cítiť podporu a príležitosť.

Nech to znie akokoľvek futuristicky, je to reálny pohľad dnešných ľudí na prácu a požiadavky, ktoré zamestnávateľ akceptuje, alebo nie. Napriek konzervatívnemu prístupu niektorých poskytovateľov sa nájdu aj takí, ktorí pružne reagujú a začínajú pracovať s novými trendmi. Nie je dôvod sa obávať, ale vybrať si to, čo danej organizácií najviac vyhovuje. Myslieť si, že potom zamestnanci odchádzať nebudú je naivné. Budú. Otázkou však je ako ich dokážeme nahradiť.

 

Felipe Sánchez López Riaditeľ Domova u rybníka Víceměřice (ČR)

 

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb