© 2024 Stingray Studio

24.01.2019

apssvsr Aktuality 0

1903

Vo štvrtok 24.1. 2019 sme sa ako zástupkyne Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb stretli s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou a jej tímom.

 

Informovali sme ju o problematickom financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a najmä o tom, ako si 81% obcí neplní svoje povinnosti voči svojim odkázaným občanom u neverejných poskytovateľov, tým, že sa odmietajú finančne podieľať na príspevku na prevádzku. A to napriek tomu, že iný ich občan, umiestnený v ich „verejnom“ zariadení sociálnych služieb dostáva na zabezpečenie služby z verejných zdrojov až 2/3 z ceny služby. Komisárka Zuzana Stavrovská vyjadrila ochotu zaoberať sa týmto problémom a preveriť, či sa takýmto konaním samospráva nedopúšťa diskriminácie časti svojich občanov a teda nevstupuje do ich práv.

 

Nás zas zaujímali výsledky monitoringu, ktorý komisárka realizovala minulý rok po sociálnych zariadeniach. Ako povedala, stretla sa aj s príjemnými zariadeniami, kde sa odkázaných starajú s láskou a porozumením, ale žiaľ má aj veľmi negatívne zistenia, kde zariadenia nedodržiavajú štandardy a porušujú aj práva odkázaných a to bez ohľadu na zriaďovateľa.

 

Všetci na stretnutí sme sa zhodli, že bez peňazí na podstatu – na základnú službu, sa kvalita veľmi vysoko posúvať nedá, ale existujú základné práva občanov, vrátane rešpektovania dôstojnosti a integrity odkázaných občanov, ktoré je potrebné dodržiavať vždy a za každých okolností. Aj preto asociácia pozvala komisárku medzi samotných poskytovateľov – na chystanú odbornú konferenciu APSS v SR a to 4.4. 2019, aby sme nehovorili len o nutnosti zvýšenia peňazí do sociálnych služieb, ale aj o zvyšovaní kvality služieb a zvyšovaní kvality zamestnancov. Ruka v ruke však musíme hovoriť aj o nedostatku zamestnancov a ľudí, ktorí chcú vôbec ešte v sociálnych službách pracovať.

 

S tým súvisí aj snaha asociáce spustiť celonárodnú anketu o najlepších zamestnancoch v sociálnych službách:

 

DOBRÉ SRDCE – Národná cena starostlivosti. Komisárka prijala naše pozvanie stať sa členkou poroty. Veľmi sa tešíme na spoluprácu a oceňujeme, že aj prijímatelia sociálnych služieb majú v osobe komisárky veľkú zástankyňu a bojovníčku za ich práva.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb