© 2021 Stingray Studio

24.01.2019

apssvsr Aktuality 0

923

Vo štvrtok 24.1. 2019 sme sa ako zástupkyne Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb stretli s Komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou a jej tímom.

 

Informovali sme ju o problematickom financovaní neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a najmä o tom, ako si 81% obcí neplní svoje povinnosti voči svojim odkázaným občanom u neverejných poskytovateľov, tým, že sa odmietajú finančne podieľať na príspevku na prevádzku. A to napriek tomu, že iný ich občan, umiestnený v ich „verejnom“ zariadení sociálnych služieb dostáva na zabezpečenie služby z verejných zdrojov až 2/3 z ceny služby. Komisárka Zuzana Stavrovská vyjadrila ochotu zaoberať sa týmto problémom a preveriť, či sa takýmto konaním samospráva nedopúšťa diskriminácie časti svojich občanov a teda nevstupuje do ich práv.

 

Nás zas zaujímali výsledky monitoringu, ktorý komisárka realizovala minulý rok po sociálnych zariadeniach. Ako povedala, stretla sa aj s príjemnými zariadeniami, kde sa odkázaných starajú s láskou a porozumením, ale žiaľ má aj veľmi negatívne zistenia, kde zariadenia nedodržiavajú štandardy a porušujú aj práva odkázaných a to bez ohľadu na zriaďovateľa.

 

Všetci na stretnutí sme sa zhodli, že bez peňazí na podstatu – na základnú službu, sa kvalita veľmi vysoko posúvať nedá, ale existujú základné práva občanov, vrátane rešpektovania dôstojnosti a integrity odkázaných občanov, ktoré je potrebné dodržiavať vždy a za každých okolností. Aj preto asociácia pozvala komisárku medzi samotných poskytovateľov – na chystanú odbornú konferenciu APSS v SR a to 4.4. 2019, aby sme nehovorili len o nutnosti zvýšenia peňazí do sociálnych služieb, ale aj o zvyšovaní kvality služieb a zvyšovaní kvality zamestnancov. Ruka v ruke však musíme hovoriť aj o nedostatku zamestnancov a ľudí, ktorí chcú vôbec ešte v sociálnych službách pracovať.

 

S tým súvisí aj snaha asociáce spustiť celonárodnú anketu o najlepších zamestnancoch v sociálnych službách:

 

DOBRÉ SRDCE – Národná cena starostlivosti. Komisárka prijala naše pozvanie stať sa členkou poroty. Veľmi sa tešíme na spoluprácu a oceňujeme, že aj prijímatelia sociálnych služieb majú v osobe komisárky veľkú zástankyňu a bojovníčku za ich práva.

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb