© 2021 Stingray Studio

21.05.2018

apssvsr Aktuality 0

625

Dňa 21.5.2018 sa predsedníčka APSS v SR zúčastnila v rámci delegácie RÚZ SR na rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (tripartity).

 

 

Ako členovi RÚZ sa asociácii podarilo presadiť naše stanovisko do stanoviska RÚZ k návrhu Nariadenia vlády o zvýšení finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2019. Citujeme z materiálu

 

„Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu:

 

Príspevok v navrhovanej výške bude na zabezpečenie sociálnych služieb nedostatočný, kým MPSVR SR legislatívnou zmenou neukotví pre samosprávu jednoznačnú povinnosť objednať si službu u neverejného poskytovateľa, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. V prípade, že MPSVR SR nezabezpečí zákonne, aby sa na financovaní sociálnej služby podieľala okrem prijímateľa a MPSVR SR aj samospráva, potom navrhujeme príspevok radikálne zvýšiť oproti predloženému návrhu.„

 

Bolo to prvý krát, čo hlas APSSvSR a teda hlas poskytovateľov sociálnych služieb zaznel na tripartite. Je to veľký úspech, keďže ostatní členovia tripartity (AZZZ a ZMOS), kde poskytovatelia sociálnych služieb zastúpenie nemajú, Návrh Nariadenia akceptovali bez pripomienok. Aj vďaka tejto pripomienke zástupcovia MPSVR SR pripomenuli zástupcom ZMOS-u, že obce a mestá sú povinné podieľať sa na financovaní sociálnej služby odkázaných ľudí, umiestnených u neverejných poskytovateľoch a to aj tých, ktorí tam boli umiestnení pred 1.1. 2018. Minister Ján Richter sa okrem toho na rokovaní tripartity verejne zaviazal, že prípadné odmietnutie vyplácania príspevku na prevádzku zo strany obcí a miest, bude rezort riešiť osobitne. Uvidíme, ako sa tento prísľub premietne do reality, keďže poskytovatelia disponujú už dnes množstvom zamietavých stanovísk zo strany miest a obcí na dofinancovávanie odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov.

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb