© 2024 Stingray Studio

21.05.2018

apssvsr Aktuality 0

1630

Dňa 21.5.2018 sa predsedníčka APSS v SR zúčastnila v rámci delegácie RÚZ SR na rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (tripartity).

 

 

Ako členovi RÚZ sa asociácii podarilo presadiť naše stanovisko do stanoviska RÚZ k návrhu Nariadenia vlády o zvýšení finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2019. Citujeme z materiálu

 

„Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu:

 

Príspevok v navrhovanej výške bude na zabezpečenie sociálnych služieb nedostatočný, kým MPSVR SR legislatívnou zmenou neukotví pre samosprávu jednoznačnú povinnosť objednať si službu u neverejného poskytovateľa, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. V prípade, že MPSVR SR nezabezpečí zákonne, aby sa na financovaní sociálnej služby podieľala okrem prijímateľa a MPSVR SR aj samospráva, potom navrhujeme príspevok radikálne zvýšiť oproti predloženému návrhu.„

 

Bolo to prvý krát, čo hlas APSSvSR a teda hlas poskytovateľov sociálnych služieb zaznel na tripartite. Je to veľký úspech, keďže ostatní členovia tripartity (AZZZ a ZMOS), kde poskytovatelia sociálnych služieb zastúpenie nemajú, Návrh Nariadenia akceptovali bez pripomienok. Aj vďaka tejto pripomienke zástupcovia MPSVR SR pripomenuli zástupcom ZMOS-u, že obce a mestá sú povinné podieľať sa na financovaní sociálnej služby odkázaných ľudí, umiestnených u neverejných poskytovateľoch a to aj tých, ktorí tam boli umiestnení pred 1.1. 2018. Minister Ján Richter sa okrem toho na rokovaní tripartity verejne zaviazal, že prípadné odmietnutie vyplácania príspevku na prevádzku zo strany obcí a miest, bude rezort riešiť osobitne. Uvidíme, ako sa tento prísľub premietne do reality, keďže poskytovatelia disponujú už dnes množstvom zamietavých stanovísk zo strany miest a obcí na dofinancovávanie odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov.

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb