© 2020 Stingray Studio

09.03.2020

215

Osvojenie si základov Bazálnej stimulácie je veľkým prínosom v každodennej práci opatrovateľov v seniorských zariadeniach, ústavoch sociálnej starostlivosti a iných zariadeniach sociálnych služieb. Účastníci kurzu sa prostredníctvom rôznych techník naučia podnecovať zachovalé komunikačné a pohybové schopnosti klientov. Personál, ktorý je v bazálnej stimulácii vyškolený klienta znovu naučí vnímať svoje telo a napriek obmedzeniam komunikovať s okolitým svetom. Kurz vedie renomovaná odborníčka na koncept Bazálnej stimulácie a riaditeľka INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD.

 

 

 

 

 

Galéria

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb