© 2021 Stingray Studio

17.6.2021

52

Webinár realizujeme s finančnou podporou generálneho partnera APSS v SR na rok 2021 spoločnosťou Kimberly Clark – DEPEND

 

Názov: „Následná ošetrovateľská starostlivosť v ZSS“
Prednášajúci: Mgr. Viera Kazimírová
Dátum: 17.6.2021
Čas: 9:00 – 10:00, 2 blok – prednáška 10:15 – 11:15, 3 blok – odpovede na otázky – 11:30 – 12:15

 
Poznámka pre členky SKSaPA
Za online prihlásenie sa na konferenciu alebo zakúpenie archívneho materiálu sa udeľujú 3 kredity pre členky Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Pre ich získanie je potrebné vypísať svoje meno a vybrať si pozíciu sestra a do príslušnej kolónky dať svoje registračné číslo.

 
Prihlásiť sa je možné najneskôr deň pred konaním webinára do 15:00 hod. Po tomto termíne nevieme zabezpečiť spracovanie prihlášky a zaslanie linku.
Link na prihlásenie sa na webinár bude zaslaný na mailovú adresu účastníka uvedenú v prihláške, a to po termíne uzavretia prihlášok, t.j. deň pred konaním webinára po 15 hod. Otázky ohľadne webinára posielajte výlučne na mail: webinar@apssvsr.sk

 

Platobné údaje :

Príspevok za kurz posielajte na účet číslo : SK62 0900 0000 0051 7799 3426

Variabilný symbol : 210617

Špecifický symbol : IČO organizácie

Poznámka : názov organizácie a meno/-á prihlásených

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb