© 2024 Stingray Studio

5.3.2024

80

Názov :  Vyplnenie účtovnej závierky NO za rok 2023

Dátum :  5.3.2024

Čas : prednáška 9:00 – 11:45, obedová prestávka 11:45 – 12:45, otázky a odpovede 12:45 – 15:00

Cena za webinár: 25 euro pre člena APSS v SR, 55 euro pre nečlenov

Link na prihlásenie sa na webinár bude zaslaný na mailovú adresu účastníka uvedenú v prihláške, a to po termíne uzavretia prihlášok, t.j. deň pred konaním webinára po 15 hod. Otázky ohľadne webinára posielajte výlučne na mail: webinar@apssvsr.sk

 

Platobné údaje :

Príspevok za kurz posielajte na účet číslo : SK62 0900 0000 0051 7799 3426

Variabilný symbol: 240227

Špecifický symbol : IČO organizácie

Poznámka : názov organizácie a meno/-á prihlásených

Galéria

Generálny partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb