© 2021 Stingray Studio

26.03.2021

apssvsr 0

27

Spoločnosť Professional support s.r.o vznikla v roku 2006 a je oficiálnym distribučným a servisným partnerom Procter & Gamble Professional. Ponúkame riešenie na pranie, upratovanie a umývanie riadu v profesionálnych prevádzkach. Vždy sa maximálne snažíme porozumieť svojim zákazníkom a ich potrebám. Na základe týchto poznatkov navrhneme vhodné riešenie – či sa jedná o malé zariadenie alebo o veľký domov dôchodcov. Dodávame nielen výrobky ale zabezpečíme aj spoľahlivý servis, inštaláciu a dodanie dávkovacích zariadení, optimalizáciu spotreby energie, konzultačné služby. Máme pripravené aj podporné materiály, ako sú napr. sanitačné plány. Naši zákazníci sa tak môžu sústrediť na to, čo je pre nich skutočne podstatné – na svojich klientov a prevádzku zariadenia. Medzi našimi spokojnými zákazníkmi sú nielen desiatky zariadení sociálnych služieb, ale aj komerčné práčovne, nemocnice, hotely, penzióny, kúpele, školské jedálne, reštaurácie a ďalšie.

Web: www.profsupport.sk

Generálny partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb

Hlavný partner

Pridajte sa k našim partnerom!

apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb apssvsr.sk, dobre srdce, narodna cena starostlivosti, socialne sluzby, poskytovatel socialnych sluzieb