Nepomohli seniorom, ale samosprávam

Nedávno nemenovaná televízia vysielala reportáž o zle ošetrených dekubitoch klienta v jednom súkromnom sociálnom zariadení. Bolo to zraňujúce. Nielen pre seniora a jeho príbuzných, ktorého sa to týkalo. Som si istá, že aj pre to zariadenie. Nemalo by sa to stávať. Ale to, že toto je skôr výnimka, lebo zväčša sa seniori vracajú do sociálnych zariadení znivočení a zadekubitovaní zo slovenských nemocníc a naopak zariadenia ich dávajú dokopy, to už v reportáži nezaznelo...
Celý článok nájdete TU.

Dokumenty k vyúčtovaniu finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách

Vážení kolegovia a priatelia, 
na nižšie uvedenom linku sú zverejnené  dokumenty k vyúčtovaniu finančných príspevkov podľa zákona o sociálnych službách:

http://www.employment.gov.sk/usmernenie-k-vyuctovaniu-financnych-prispevkov-podla-zakona-o-socialnych-sluzbach.html

Odborná konferencia

ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SLOVENSKEJ REPUBLIKY zorganizovala dňa 30.11.2012 v Banskej Bystrici odbornú konferenciu

"Kvalita sociálnych služieb a zavádzanie štandardov v Slovenskej republike".

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pozýva na Deň otvorených dverí

APSSvSR LOGO final 150 x 156

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSSvSR) pripravuje pre širokú verejnosť Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 19. a 20. októbra v niekoľkých desiatkach zariadení sociálnych služieb na celom Slovensku. 

Fungovanie sociálnych služieb za súčasného stavu legislatívy

Zákon 448/2002 o sociálnych službách:

Vzhľadom k tomu, že štát preniesol kompetenciu na samosprávu, ktorá zabezpečuje sociálne služby vo vlastných zariadeniach a súčasne objednáva služby u neverejných poskytovateľov, ale zároveň nedokončil fiškálnu decentralizáciu (nedal samospráve dosť peňazí na zabezpečovanie kompetencií), samospráva sa chová tak, že najskôr „nakŕmi“ svoje zariadenia a neverejným neposkytuje toľko peňazí ako im prislúcha podľa zákona o sociálnych službách.

Tvrdenie, že na dodržanie zákona nemá dosť zdrojov je pravdivé, preto ju už ani médiá neženú k zodpovednosti za klientov zariadení sociálnych služieb = občanov, ktorým majú poskytovať služby. Napriek tomu však ide o flagrantné porušovanie zákona.

Čítať ďalej: Fungovanie sociálnych služieb za súčasného stavu legislatívy

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR