Kurz opatrovania

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb otvára KURZ OPATROVANIA v termíne 15.10. - január 2014. Miesto konania Bratislava - Dúbravka, Bošániho 2. Cena kurzu 170€ pre členov APSSvSR a 220€ pre nečlenov.
Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Lucia Svobodová - tel.č. 0904 325 987 alebo e-mail JLIB_HTML_CLOAKING

Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

V súčasnosti je v štádiu pripomienkového konania zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej: Návrh Zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Závery V. Valného zhromaždenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Zasadanie V. Valného zhromaždenia APSS v SR, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 23.5. - 24.5.2013 v Heľpe, schválilo niektoré kľúčové dokumenty.

Čítať ďalej: Závery V. Valného zhromaždenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR

Zasadanie V. Valného zhromaždenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR spojené s odborným seminárom "Vzájomná pomoc v sociálnych službách"

V dňoch 23.5. - 24.5.2013 sa v Heľpe uskutočnilo zasadanie V. Valného zhromaždenia APSS v SR spojené s odborným seminárom "Vzájomná pomoc v sociálnych službách"
V rámci bohatého odborného programu postupne zazneli viaceré hodnotné príspevky a prezentácie.

Čítať ďalej: Zasadanie V. Valného zhromaždenia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR spojené s...

Deklarácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolupracuje s mimovládnymi neziskovými organizáciami vo viacerých oblastiach, pokrývajúcich pôsobenie ministerstva a podriadených inštitúcií. Táto spolupráca je dôležitou súčasťou činnosti rezortu a jeho inštitúcií. Týmto spôsobom ministerstvo napĺňa články 10 a 11 Lisabonskej zmluvy, ktoré zaručujú občanom právo participovať na demokratickom živote Únie. Súčasťou napĺňania týchto princípov je aj princíp partnerstva s MNO, ktorý MPSVR SR uplatňuje pri príprave a implementácii operačného programu.
Celý text deklarácie nájdete TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR