Odborná konferencia – Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľa)

27. novembra 2014 zorganizovala APSSvSR v Bratislave odbornú konferenciu na tému Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady, cena a povinnosti poskytovateľa ).
Cieľom konferencie bolo prediskutovať financovanie sociálnych služieb z hľadiska zákona, aké sú zákonné povinnosti poskytovateľov / podnikateľov sociálnych služieb, čo sú ekonomicky oprávnené náklady a ako sa tvorí cena.

Čítať ďalej: Odborná konferencia – Aká je cena sociálnych služieb na Slovensku? (Ekonomicky oprávnené náklady,...

3. ročník Dňa otvorených dverí

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb spoločne s členskými organizáciami zorganizovala Deň otvorených dverí. V priebehu októbra postupne zariadenia ponúkli širokej verejnosti prísť do zariadenia, nahliadnuť „ako to u nás funguje“, získať informácie o sociálnych službách na Slovensku.

DoD domov sv Anny Poproč  DoD domov sv Anny Poproč 2  DoD HESTIAn.o.  DoD HESTIAn.o. trening pamati

Verejné zhromaždenie

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb, Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb a Katolícka charita zorganizovali 17.10.2014 na námestí SNP v Bratislave verejné zhromaždenie za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Poskytovatelia a prijímatelia sociálnych služieb na ňom žiadali štát, aby prevzal zodpovednosť za spravodlivé financovanie sociálnych služieb do svojich rúk a odňal túto kompetenciu samospráve, ktorá zlyháva v zabezpečovaní financovania sociálnych služieb.

Čítať ďalej: Verejné zhromaždenie

Článok o Alzheimerovej chorobe

V čísle 23/2014 časopisu Květy bol publikovany obsažný článok o Alzheimerovej chorobe. So súhlasom šéfredaktora si ho môžete prečítať TU.

Kniha "Konečná stanica, vystupovať ! alebo Ako si prajem zomrieť"

V dnešnej dobe sa dá dozvedieť všetko. Dozvedieť sa však niečo o tom, čo podvedome trápi každého človeka, niečo o smrti a umieraní je však skoro nemožné.
Ako sa teda zomiera v 21.storočí, musí sa aj dnes človek trápiť, môže ovplyvniť svoje posledné dni, či dokonca presadiť svoju predstavu o vlastnej smrti? Práve túto medzeru, práve takéto otázky sa rozhodol autor Dr.Maček vyplniť v tejto knihe, ktorá je napísaná a určená pre širokú laickú verejnosť.

Čítať ďalej: Kniha "Konečná stanica, vystupovať ! alebo Ako si prajem zomrieť"

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR