KURZ OPATROVANIA – Bratislava

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike ponúka kurz opatrovania - akreditovaný modulový vzdelávací program, ktorý sa realizuje prezenčnou formou. Pozostáva z 3 hlavných častí a to z teoretickej a praktickej výučby a z praxe vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Celkové trvanie kurzu je 220 hodín.

Čítať ďalej: KURZ OPATROVANIA – Bratislava

Odborná konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku: Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb

10. decembra  2015 zorganizovala  Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny v Bratislave odbornú konferenciu na tému Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb.
Medzi účastníkmi konferencie boli verejní i neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na Slovensku, zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny i zástupcovia odbornej verejnosti.

Čítať ďalej: Odborná konferencia Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku: Kvalita ako súčasť...

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“

Na webovej stránke Okresného úradu Bratislava www.minv.sk a na webovej stránke ŽP SR www.enviroportal.sk je zverejnená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Regionálne integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“

Podľa §10 ods.1 zákona č. 24/2006 Z.z. má verejnosť možnosť predložiť svoje stanovisko.

V prípade, že máte pripomienky, stanovisko k danej Správe zašlite ju predsedníčke APSSvSR Ing. Dobrotkovej, MPH -  JLIB_HTML_CLOAKING Následne budú pripomienky, stanoviská zaslané na Okresný úrad Bratislava hromadne pod záštitou APSSvSR.

Tlačová správa k Happeningu pred Úradom vlády SR

Dňa 14.10.2015 sa pred Úradom vlády SR uskutočnil happening, ktorým ktorým chceli neverejní poskytovatelia sociálnych služieb verejnosti povedať, že starí ľudia potrebujú pomoc a nesmú zomierať bez pomoci štátu.

Tlačovú správu k tejto akcii nájdete TU.

Odborná konferencia "Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb"

SRDEČNE Vás pozývame na odbornú konferenciu "Kvalita ako súčasť politiky sociálnych služieb"
Termín: 10.12.2015
Miesto konania: SUZA, Drotárska cesta, Bratislava
Začiatok konferencie: 9:00 hod
Prihlášku zašlite na: JLIB_HTML_CLOAKING do 30.10.2015
Program a pozvánku nájdete TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR