Etická komisia

Etická komisia

Etická komisia je zriadená voľbou Valného zhromaždenia. Etická komisia má pôsobnosť v oblasti etických otázok spojených s poskytovaním sociálnych služieb. Etická komisia má najmenej 3 členov, ktorí si zo svojho stredu zvolia predsedu.  Etická komisia rokuje a prijíma odporúčania a rozhodnutia pre členov Asociácie vo veciach:
  • o etických otázkach spojených s poskytovaním sociálnych služieb,
  • o porušení Etického kódexu členmi Asociácie
  • informuje o svojej činnosti Predsedníctvo,
  • vypracováva správu na rokovanie Valného zhromaždenia.
Členovia Etickej komisie sú:
  • Jana Hrebíková, Mgr., predsedníčka Etickej komisie
  • Tatiana Juríková, Mgr., členka Etickej komisie
  • Martin Vatra, člen Etickej komisie
   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR