Chcem sa stať členom

Členstvo v Asociácii je dobrovoľné. Členstvo v Asociácii môže byť riadne a pridružené. Riadnym členom Asociácie alebo pridruženým členom Asociácie môže byť každá právnická, alebo fyzická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie sociálnych služieb a túto činnosť vykonáva podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v súlade s ním. Riadne alebo pridružené členstvo vzniká doručením písomnej prihlášky právnickej alebo fyzickej osoby na adresu Asociácie. Pred odoslaním prihlášky sa, prosím, oboznámte so Stanovami Asociácie a Etickým kódexom Asociácie. Členský príspevok je 100 eur ročne.

Prihlášku za člena Asociácie si stiahnite TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR