ACTIVE AGEING ROUNDTABLE

Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Slovenská katolícka charita a Fakulta managementu UK v Bratislave Vás v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami pozývajú na medzinárodné vedecké podujatie "ACTIVE AGEING ROUNDTABLE"
 
active ageing roundtable 

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR