Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v TRIPARTITE

Dňa 21.5.2018 sa predsedníčka APSS v SR zúčastnila v rámci delegácie RÚZ SR na rokovaní Rady hospodárskej a sociálnej dohody (tripartity).

Ako členovi RÚZ sa asociácii podarilo presadiť naše stanovisko do stanoviska RÚZ k návrhu Nariadenia vlády o zvýšení finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby na rok 2019. Citujeme z materiálu

„Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu:

Príspevok v navrhovanej výške bude na zabezpečenie sociálnych služieb nedostatočný, kým MPSVR SR legislatívnou zmenou neukotví pre samosprávu jednoznačnú povinnosť objednať si službu u neverejného poskytovateľa, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral. V prípade, že MPSVR SR nezabezpečí zákonne, aby sa na financovaní sociálnej služby podieľala okrem prijímateľa a MPSVR SR aj samospráva, potom navrhujeme príspevok radikálne zvýšiť oproti predloženému návrhu.„

Bolo to prvý krát, čo hlas APSSvSR a teda hlas poskytovateľov sociálnych služieb zaznel na tripartite. Je to veľký úspech, keďže ostatní členovia tripartity (AZZZ a ZMOS), kde poskytovatelia sociálnych služieb zastúpenie nemajú, Návrh Nariadenia akceptovali bez pripomienok. Aj vďaka tejto pripomienke zástupcovia MPSVR SR pripomenuli zástupcom ZMOS-u, že obce a mestá sú povinné podieľať sa na financovaní sociálnej služby odkázaných ľudí, umiestnených u neverejných poskytovateľoch a to aj tých, ktorí tam boli umiestnení pred 1.1. 2018. Minister Ján Richter sa okrem toho na rokovaní tripartity verejne zaviazal, že prípadné odmietnutie vyplácania príspevku na prevádzku zo strany obcí a miest, bude rezort riešiť osobitne. Uvidíme, ako sa tento prísľub premietne do reality, keďže poskytovatelia disponujú už dnes množstvom zamietavých stanovísk zo strany miest a obcí na dofinancovávanie odkázaných občanov u neverejných poskytovateľov.

Detailné stanoviská:
Stanovisko Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov
Stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR