V Bratislave sa konal Plienkový protest

Na presadzovanie spravodlivého financovania sociálnych služieb vznikla platforma, ktora organizovala PLIENKOVÝ protest, napísala listy všetkym EU ministrom sociálnych vecí, predsedovi vlády SR, predsedovi NR SR a podpredsedom a ministrovi MPSVR SR.
Televízny šot z Plienkového protestu nájdete TU.

   
© ASOCIÁCIA POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB v SR